Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi, agresywnymi, manipulującymi, roszczeniowymi, stosującymi różne formy psychomanipulacji.

Nazwa szkolenia

Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Cel szkolenia:

zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin: 28 – 30 listopada 2016           Miejsce:  Zakopane             Cena: 1550zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pojęcie – trudny, agresywny klient

2. Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym

3. Źródła i mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość a agresja u ludzi dorosłych

4. Wpływy sytuacyjne na agresję : agresywne sygnały, alkohol, temperatura, inne stresory środowiskowe

5. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego

– strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem, uczenie się obserwacyjne,

6. Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym

7. Budowanie zasobów osobistych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach z klientami: sposoby reagowania na zachowania klienta, reagowanie na obiekcje i zastrzeżenia, reagowanie na oceny krytyczne, obrona przed osobowym atakiem i krytyką, techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami, sposoby unikania sporów

8. Doskonalenie umiejętności społecznych, niezbędnych w budowaniu profesjonalnego kontaktu z klientem

9. Doskonalenie umiejętności metodycznych, podnoszących obiektywizm pracownika względem klienta

 

Forma zajęć:      warsztat psychoedukacyjny

  • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
  • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
  • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
  • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
  • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
  • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   biuro@creator.edu.pl