Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami – elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Nazwa szkolenia:   

Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami – elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: urzędów i przedsiebiorstw
Termin I : 28.02.2020         Miejsce:  Warszawa      cena: 435 zł z VAT
Termin II : 05.03.2020         Miejsce:  Łódź      cena: 435 zł z VAT

 
 Program szkolenia:

1.Przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce

2. Informacje ogólne o bazie danych o odpadach BDO

3.Podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach

4.Elektroniczny wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO

5.Numer rejestrowy BDO – na jakich dokumentach trzeba go umieszczać

6. Odpady wytwarzane w ramach usług (ewidencja, przekazanie)

7.Okres przejściowy dopuszczający sporządzanie papierowych KPO, uregulowania dotyczące awarii systemu BDO

8. Sankcje prawne za nieprzestrzeganie przepisów

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 435 zł z VAT
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
  
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 790 38 38 39