Zmiany w prawie pracy 2017 r. dla firm

Nazwa szkolenia:   

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2017 r.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

Dyrektorów, Kierowników, Pracowników Działów Kadr, Menedżerów personalnych 

 

Termin 1:18.04.2017             Miejsce: Łódź                       cena: 350 zł

Termin 2:09.05.2017             Miejsce: Warszawa            cena: 470 zł

Termin 3:22.05.2017             Miejsce: Poznań                  cena: 450 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

Continue reading „Zmiany w prawie pracy 2017 r. dla firm”

Prawo pracy w Pigułce dla firm

Nazwa szkolenia:   

PRAWO PRACY W PIGUŁCE

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników firm:  

Szczególnie:

Dyrektorów, Kierowników, Pracowników Działów Kadr, Menedżerów personalnych 

 

Termin 1:14.04.2017             Miejsce: Łódź                       cena: 350 zł

Termin 2:21.04.2017             Miejsce: Warszawa            cena: 470 zł

Termin 3:16.05.2017             Miejsce: Poznań                  cena: 450 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

Continue reading „Prawo pracy w Pigułce dla firm”

Zmiany w prawie pracy 2017 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: 

Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Skarbowych, Sądów, Placówek szkolnych, Domów Kultury 

Szczególnie: 

Pracowników Działów Kadr, Kierowników, Dyrektorów 

Nazwa szkolenia:   

Zmiany w prawie pracy 2017 r.

Termin I: 08.11.2017               Miejsce: Łódź                        Cena: 349 zł

Termin II: 23.11.2017              Miejsce: Warszawa              Cena: 440 zł

Termin III: 07.12.2017             Miejsce: Poznań                  Cena: 450 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

 
Cel szkolenia:
  zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami w prawie pracy
  
Program szkolenia:
 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy i nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy
 •    Nowe zasady wydawania świadectw pracy,
 •    Zasady odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy,
 •    Regulacje dotyczące pracodawcy zatrudniających poniżej 50 pracowników

     (regulamin pracy i wynagradzania),

 •    Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia na umowę o pracę,
 •    Zasady ustalana minimalnego wynagradzania przy umowach zlecenia,
 •    Ewidencja godzin przepracowanych na zleceniu,
 •    Jakie nowe kompetencjo otrzymała PIP w związku ze zmianami zasad   wynagradzania umów zleceń,
 1. Ostatnie zmiany w prawie pracy·Zasady potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę z nowym pracownikiem,
 •  Wykaz dokumentów, które trzeba podpisać przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
 •  Akta osobowe pracowników,
 • Zmiany związane z zakazem prac wzbronionych dla kobiet
 • Czy w związku ze zmianami dotyczącymi prac wzbronionych konieczne będą zmiany w regulaminach pracy firm?
 1. Umowy terminowe po zmianach z lutego 2016 r. – przegląd stanowisk urzędowych
 • Czy jest limitowana liczba umów na okres próbny, które można zawrzeć z jednym pracownikiem,
 • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa terminowa, która przedłużyła się do dnia porodu i w trakcie tego przedłużenia przekroczono 33 miesiące zatrudnienia?
 • Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może dotyczyć części etatu lub kilku godzin dziennie?
 1. Rodzicielstwo po zmianach z 2016 r.  – przegląd stanowisk urzędowych
 • Zasady wykorzystania odroczonego urlopu rodzicielskiego,
 • Zasady udzielania wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
 • Zasada udzielania godzinowej opieki nad dzieckiem pracownikom niepełnosprawnym,
 • Jak ujmować w świadectwie pracy nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem.
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć).Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl
 

 

Prawo pracy w pigułce

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

 

Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Skarbowych, Sądów, Placówek szkolnych, Domów Kultury, 
szczególnie:  

Pracowników Działów Kadr, Kierowników, Dyrektorów

Nazwa szkolenia:   

Prawo Pracy w Pigułce

Termin 1: 22.11.2017     Miejsce: Warszawa     Cena: 440 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

Termin 2: 06.12.2017       Miejsce: Poznań      Cena: 410 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

 
Cel szkolenia:  
poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy 
 
Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne:

       –Nawiązanie stosunku pracy : rodzaje umów o prace, zasady prawidłowego sporządzania umów o pracę,

-Dokumentacja pracownicza i zasady jej prowadzenia.

2.   Zmiana warunków umowy o pracę i zasady zmiany warunków pracy w trakcie okresu zatrudnienia.

3.   Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy,

4.   Obowiązki pracodawcy i pracownika,

5.   Odpowiedzialność materialna pracowników,

6.   Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,

7.   Rozwiązywanie stosunku pracy i dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy.   

 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN 
 

Cena szkoleniacena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych,obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis, serwis kawowy podczas zajęć. Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,  biuro@creator.edu.pl