Doświadczenie międzynarodowe

OKZ Creator organizuje wizyty studyjne dla polskich Urzędów Pracy, służące wymianie doświadczeń pomiędzy instytucjami z krajów UE, zajmującymi się szkoleniami, promocją zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu:

 • Wizyty studyjne w urzędach pracy na Węgrzech – Eger
 • Wizyty studyjne w urzędach pracy w Czechach – Praga

W sierpniu 2013 Creator będzie realizował w Łodzi warsztaty Grundtviga pt: „Fotografia otworkowa„. Uczestnikami będą członkowie z krajów Unii Europejskiej.

O nas

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:
– w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku. – w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

Doświadczenie

Doświadczenie:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń od 2005 roku. Odbiorcami tych szkoleń są:

 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Urzędy Skarbowe,
 • Urzędy Miast i Gmin,
 • Starostwa Powiatowe,
 • Urzędy Wojewódzkie,
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Gminne i Miejsckie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Izby Celne,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Stowarzyszenia, fundacje, hospicja,
 • Uniwersytety,
 • Firmy prywatne,
 • Osoby indywidualne

Realizacje projektów unijnych

Creator posiada doświadczenie jako podwykonawca w ramach szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie:

– 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie„:
Szkolenia z tematów:

Continue reading „Realizacje projektów unijnych”