Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami – elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Nazwa szkolenia:   

Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami – elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: urzędów i przedsiebiorstw
Termin I : 28.02.2020         Miejsce:  Warszawa      cena: 435 zł z VAT
Termin II : 05.03.2020         Miejsce:  Łódź      cena: 435 zł z VAT

Continue reading „Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami – elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość”

Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO – najnowsze zmiany prawne i pierwsze doświadczenia

Nazwa szkolenia:   

Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO

– najnowsze zmiany prawne i pierwsze doświadczenia

Adresaci szkolenia:

$·         przedsiębiorcyprowadzący działalność gospodarczą w obszarzeodbierania, transportowania i  zagospodarowania odpadów;

$·         przedsiębiorcy, których działalność prowadzi do powstawania dużych ilości odpadów lub ich specyficznych rodzajów (np. firmy budowlane, podmioty wytwarzające odpady medyczne);

$·         przedstawiciele urzędów gmin, urzędów miejskich, a także zakładów komunalnych odpowiedzialni za gospodarkę odpadami lub ochronę środowiska;

$·         pracownicy starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za gospodarkę odpadami lub ochronę środowiska.

Termin I:  27.02.2020          Miejsce:  Łódź      cena: 435 z VAT
Termin II:  28.02.2020          Miejsce: Toruń     cena: 435 z VAT

Continue reading „Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO – najnowsze zmiany prawne i pierwsze doświadczenia”