Najem lokali mieszkalnych według regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w ustawie o krajowych zasobie nieruchomości

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

 

Urzędów Miast i Gmin

Szczególnie:

wydziały odpowiedzialne za sprawy mieszkaniowe i gospodarki nieruchomościami

Nazwa szkolenia:   

Najem lokali mieszkalnych według regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w ustawie o krajowych zasobie nieruchomości

 
   Termin I:  15.11.2017             Miejsce:  Łódź              cena: 349 zł
   Termin II: 04.12.2017             Miejsce:  Warszawa     cena: 440 zł
 
Szkolenie w godzinach: 09:00-16:00.
 
 
 
Program szkolenia:
 1. Najem lokalu mieszkalnego:
 •     elementy umowy najmu,
 •     wstąpienie w stosunek najmu,
 •     kaucja,
 •     obowiązki wynajmującego,
 •     obowiązki najemcy,
 •     stawki czynszu,
 •     podwyżki czynszu,
 •     wypowiedzenie stosunku najmu,
 •     rozwiązanie stosunku najmu przez sąd,
 •     lokal socjalny,
 •     odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 •     roszczenie odszkodowawcze wobec gminy, która nie dostarczyła lokalu socjalnego.
 1. Postępowanie eksmisyjne – zagadnienia praktyczne:
 •     wymogi pozwu o eksmisję – co trzeba udowodnić (ciężar dowodowy),
 •     najczęstsze zarzuty podnoszone przez pozwanych,
 •     postępowanie egzekucyjne.
 1. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego:
 •     podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 •     treść i forma umowy najmu okazjonalnego,
 •     czynsz i opłaty,
 •     skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego,
 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego:
 •     podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 •     treść i forma umowy najmu instytucjonalnego,
 •     opłaty z tytułu najmu,
 •     skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu,
 1. Najem w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości:
 •     kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu (art. 56 ukzn),
 •     operator mieszkaniowy,
 •     ogłoszenie o naborze najemców,
 •     wniosek o najem,
 •    najem z opcją i najem bez opcji, przekształcenie umowy najmu bez opcji w umowę najmu z opcją,
 •     czynsz normowany,
 •     okres zawarcia umowy najmu,
 •     administracyjne kary pieniężne (art. 108 – 110 ukzn).
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia: cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis, serwis kawowy podczas zajęć.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl