Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat. Szkolenie doradcze

Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat. Szkolenie doradczeZapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, 

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń

Nazwa szkolenia:   

Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat.

Szkolenie doradcze 

 
 

Termin: 27.08-29.08.2018       Miejsce: Łeba         Cena: 1 600 zł

 

Przyjazd 26.08 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 27.08 godz.09.00. Zakończenie szkolenia 29.08 godz.12.00

 
Cel szkolenia:  

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami i technikami pracy do stosowania wobec klientów PSZ w wieku 15-30 lat.

 
 
Program szkolenia:
  1. Podstawy prawne w pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15 – 30 lat.

  2. Segmentacja a profilowanie – co lepiej się sprawdzi w aktywizacji osób w wieku 15 – 30 lat. Różnice definicyjne oraz praktyczne.

  3. Metody oraz techniki diagnozowania i określania sytuacji klientów „– 30” na rynku pracy.

  4. Indywidualne plany działania oraz inne metodologie w pracy z klientami „-30” Publicznych Służb Zatrudnienia.

  5. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15-30 lat: 
  6. Dobre praktyki w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30lat.

  7. Podsumowanie szkolenia.  
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
Cena szkolenia: 1 600 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.
Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl
 

 

Trening Kompetencji Społecznych, czyli jak polepszyć relacje z klientem i w zespole pracowniczym

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów, OHP, Agencji Zatrudnienia, Biur Karier

szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów

oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników, stażystów

a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów

Nazwa szkolenia:   

Trening Kompetencji Społecznych,

czyli jak polepszyć relacje z klientem i w zespole pracowniczym

Termin I: 25.10.2018      Miejsce: Łódź    cena: 429 zł

Termin II: 14.11.2018      Miejsce: Wrocław    cena: 429 zł

Termin III: 03.12.2018      Miejsce: Warszawa   cena: 429 zł

 
Cele szkolenia: 
  • Zwiększenie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie efektywnej komunikacji oraz rozwijanie własnych zachowań asertywnych wśród pracowników.
 
Program szkolenia:
1. Komunikacja interpersonalna. Schemat komunikowania się i kanały komunikacji. Rodzaje komunikacji. Narzędzia skutecznej komunikacji- trening umiejętności.
2. Style komunikowania się – test.
3. Teoria asertywności, wyrażenia i zachowania agresywne, pasywne (uległe), asertywne.       Zdefiniowanie pojęcia asertywności.
4. Oddzielanie informacji od emocji. Rozpoznawanie wyrażanych uczuć. Kontrola emocjonalna w komunikacji asertywnej. Przełamywanie barier. Parafrazowanie.
5. Asertywny monolog wewnętrzny. Mówienie „NIE”. Prawa człowieka wg. Herberta Fensterheima. Obrona swoich praw – granic. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych.
6. Wyrażanie własnych opinii i przekonań- Jak we właściwy sposób wyrażać swoje uczucia. Dynamika uczuć. Wyrażanie uczuć pozytywnych. Zakłopotanie. Wyrażanie gniewu.
7.Asertywne przyjmowanie ocen. Przyjmowanie krytyki. Przyjmowanie pochwał. Reagowanie na krytykę i atak. Krytyka oceniająca działanie a nie osobę.
8. Mapa asertywności – test
9. Bycie autentycznym – fundament poczucia bycia asertywnym. Elementy budowania poczucia własnej wartości.
10.Moje postępy w pracy nad asertywnością – trening asertywności. Analiza realnych działań. Konflikt i sytuacje trudne. Fazy konfliktu. Działania w sytuacji konfliktu. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Korzystanie z zasobów osobistych w sytuacjach kryzysu.
11. Motywowanie. Skuteczne techniki motywowania innych. Podnoszenie motywacji własnej.
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail: biuro@creator.edu.pl