Coaching – wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy

Nazwa szkolenia:   Coaching – wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: doradców zawodowych i liderów klubu pracy
 
Termin:  4-7 listopada 2013          Miejsce:  Gdańsk      cena: 1750 zł od uczestnika

Continue reading „Coaching – wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”

Indywidualny dobór wsparcia dla osób bezrobotnych i ich segmentacja – nowe narzędzia aktywizacji zawodowej

Nazwa szkolenia:   Indywidualny dobór wsparcia dla osób bezrobotnych i ich segmentacja – nowe narzędzia aktywizacji zawodowej
 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników i doradców zawodowych
Termin:  5-8 listopada 2013          Miejsce:  Gdańsk      cena: 1750 zł od uczestnika
Przyjazd 05.11 od godz. 13.00, rozpoczęcie zajęć godz. 16.00. Zakończenie 8.11.2013 godz.13.00

Continue reading „Indywidualny dobór wsparcia dla osób bezrobotnych i ich segmentacja – nowe narzędzia aktywizacji zawodowej”

ZADANIA I WSPÓŁPRACA PRACOWNIKÓW DZIAŁU EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ Z CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ POZOSTAŁYMI DZIAŁAMI w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – stan na 2013 rok.

Nazwa szkolenia:   ZADANIA I WSPÓŁPRACA PRACOWNIKÓW DZIAŁU EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Z CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ POZOSTAŁYMI DZIAŁAMI
w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – stan na 2013 rok.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  URZĘDÓW PRACY
szczególnie: pracownicy Działu Ewidencji i Świadczeń, pracownicy CAZ
 
Termin:  21 -24 października 2013          Miejsce:  Toruń      cena: 1750zł brutto od uczestnika
Przyjazd 21.10.2013 od godz. 14-tej. Rozpoczęcie zajęć 16.00. Zakończenie zajęć 24.10.2013 godz. 14.00.

Continue reading „ZADANIA I WSPÓŁPRACA PRACOWNIKÓW DZIAŁU EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ Z CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ POZOSTAŁYMI DZIAŁAMI w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – stan na 2013 rok.”

Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z innymi stanowiskami w ramach CAZ w obsłudze osób zarejestrowanych

Nazwa szkolenia:   Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z innymi stanowiskami w ramach CAZ w obsłudze osób zarejestrowanych:
Indywidualny Plan Działania, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych w 2013 roku w aspekcie zamówień publicznych i standardów– badanie zapotrzebowania na szkolenia, plan szkoleń, badanie efektywności szkoleń, współpraca z partnerami rynku pracy
 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: specjalistów ds. szkoleń, pracowników CAZ
Termin:  28-30 października 2013          Miejsce:  Łódź      cena: 1400,00 zł od uczestnika

Continue reading „Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z innymi stanowiskami w ramach CAZ w obsłudze osób zarejestrowanych”

Warsztaty Fotografii otworkowej w ramach programu Grundtvig

 

Warsztaty Fotografii otworkowej” w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, okres realizacji:  18-26.08.2013 Łódź, jako lider projektu. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator zrealizował w Łodzi w dniach: 18-26.08.2013 Warsztat Fotografii Otworkowej dla 15 uczestników z krajów Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Austria, Hiszpania, Turcja, Czechy).

 

Continue reading „Warsztaty Fotografii otworkowej w ramach programu Grundtvig”