Bilans kompetencji z elementami Indywidualnego Planu Działania w pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: doradców zawodowych i pośredników pracy

Nazwa szkolenia

Bilans kompetencji z elementami Indywidualnego Planu Działania w pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Cele szkolenia:

  • kompleksowe zapoznanie się uczestników z problematyką bilansu kompetencji, jego aspektami teoretycznym, jak i praktycznymi
  • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat metodologii bilansu kompetencji oraz stosowanych w nim narzędzi
  • nabycie umiejętności przeprowadzania bilansu kompetencji w stosunku do klienta o różnym statusie zawodowym

Termin:  28 – 30 listopada 2016            MiejsceZakopane     cena : 1550 zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00 

 

Sposób realizacji:

prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

Szczegółowy program szkolenia:

1. Model kompetencyjny: jak rozumieć kompetencje, model kompetencji zawodowych, ocena kompetencji

– Wiedza na temat kompetencji i ich diagnostyki

2. Wprowadzenie do bilansu kompetencji: aktualna sytuacja prawna, wyjaśnienie pojęcia, przedstawienie metody, zastosowanie bilansu kompetencji we francuskim systemie poradnictwa zawodowego oraz w Polsce, struktura bilansu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu przeprowadzania bilansu z elementami Indywidualnego Planu Działania

3. Specyfika pracy doradcy w bilansie kompetencji: typy doradców zawodowych, rola doradcy zawodowego w prowadzeniu bilansu kompetencji

– Umiejętność doboru narzędzi bilansu

4. Wyzwania stojące przed uczestnikami bilansu – aspekty psychologiczne: charakterystyka klientów – case study, sytuacja życiowa i zawodowa klientów

– Umiejętność dostosowania narzędzi do klienta indywidualnego

5. Indywidualizacja działań w bilansie – elementy IPD: specyfika pracy z klientem o różnym statusie zawodowym, dobór metod i narzędzi do klienta, narzędzia zastępcze, komunikacja interpersonalna – podstawa pracy z klientem

– Rozwój umiejętności komunikowania się

6. Bilans kompetencji – warsztat: proces przeprowadzania bilansu, case study

– Nabycie elastyczności w doborze metod pracy

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia : 1550 zł od uczestnika

Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   biuro@creator.edu.pl

 

 

Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: specjalistów ds. rozwoju zawodowego

Nazwa szkolenia

Diagnozowanie zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Termin28 – 30 listopada 2016               MiejsceZakopane                             cena : 1550 zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00 

Sposób realizacji:

prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

Szczegółowy program szkolenia:

I. Istota systemu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.

1. Diagnozowanie na poziomie powiatowych urzędów pracy.

2. Wstępne etapy diagnozowania potrzeb pracodawców na kwalifikacje i umiejętności.

3. Wstępne etapy diagnozowania potrzeb osób uprawnionych do szkoleń.

4. Pozostałe etapy diagnozowania potrzeb lokalnego rynku pracy.

II. Kluczowe pojęcia dla potrzeb diagnozowania potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

III. Metody badań ilościowych.

1. PAPI (Pen and Paper Interview, wywiady kwestionariuszowe), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing, wywiady bezpośrednie ze wspomaganiem komputerowym).

2. Narzędzia badawcze do wywiadów kwestionariuszowych.

a. Kwestionariusze wywiadu.

b. Karty respondenta.

c. Instrukcja dla ankietera.

d. Klucze kodowe.

3. Sposób doboru próby.

IV. Metody badań jakościowych.

1. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI).

2. Panel ekspertów.

V. Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.

1. Diagnoza popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa.

a. PULS, jako źródło informacji.

b. Badanie przedsiębiorstw za pomocą wywiadów kwestionariuszowych.

c. Raport cząstkowy.

2. Diagnoza osób uprawnionych do szkoleń, staży i przygotowania zawodowego dorosłych.

a. PULS, jako źródło informacji.

b. Kwestionariusz wywiadu, jako źródło informacji o potrzebach szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych osób uprawnionych do szkoleń.

c. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych – uzupełniające źródło informacji o potrzebach szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych.

d. Raport cząstkowy.

3. Synteza diagnozy potrzeb szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych pracodawców i bezrobotnych uprawnionych do szkoleń.

a. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.

b. Analiza dotychczasowych wskaźników efektywności szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych w powiecie.

c. Opracowanie raportu syntetycznego.

d. Panel ekspertów jako metoda walidacji raportu syntetycznego.

e. Opracowanie ostatecznej wersji raportu syntetycznego.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia: 1550,00 zł od uczestnika

Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

pełne wyżywienie oraz nocleg w hotelu w pokojach 2-3 osobowych

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   biuro@creator.edu.pl

 

 

Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.

Nazwa szkolenia: Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy

Termin: 09 – 10 listopada 2015  Miejsce: Toruń cena: 1280 zł
Przyjazd 08.11 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 09.11 godz. 08.00 . Zakończenie szkolenia 10.11 godz.15.00 

Continue reading „Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.”

Aktywizacja klientów Powiatowego Urzędu Pracy

 

Aktywizacja klientów Powiatowego Urzędu Pracy

 
Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP 
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz innych zainteresowani tematyką szkolenia 
 

Termin: 26-28 czerwca 2016   Miejsce: Gdańsk   Cena: 1650zł          

Przyjazd 25.09 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00. Zakończenie szkolenia 28.09  godz.15.00

 

Continue reading „Aktywizacja klientów Powiatowego Urzędu Pracy”