Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

– warsztat dla kierowników i pracowników

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  administracji

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów rejestracji, ewidencji i świadczeń, specjalistów aktywizacji, pracowników pełniących funkcję doradcy klienta, kierowników, pracowników działu księgowości, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
 

Termin I:  6-10 lipca 2015    Miejsce:  Kołobrzeg     Cena: 2100zł

Przyjazd 06.07 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 10.07  godz.14.00

Termin II: 22-25 września 2015  Miejsce: Bochnia  Cena: 1700zł

Przyjazd 22.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 25.09  godz.14.00

Continue reading „Zarządzanie zmianą”

Kompleksowa wiedza prawna pracownika PUP

 Kompleksowa wiedza prawna pracownika PUP w zakresie zastosowania przepisów

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  dla PUP

szczególnie dla:

 wszystkich pracowników PUP: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów rejestracji, ewidencji i świadczeń, specjalistów aktywizacji, pracowników pełniących funkcję doradcy klienta, kierowników, pracowników działu księgowości, kadry zarządzającej wszystkich zainteresowani tematyka szkolenia.

Termin I: 29 czerwca-3 lipca 2015  Miejsce:  Łeba   Cena: 1990zł

Przyjazd 29.06 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 03.07  godz.14.00

Termin II:21-24 września 2015   Miejsce: Wrocław  Cena: 1700zł

Przyjazd 21.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 24.09  godz.14.00

 
 
 Cel:  

nabycie wiedzy i umiejętności praktycznego korzystania z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Program szkolenia:

MODUŁ I: Zastosowanie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia (…) i aktów wykonawczych w 2014r. przez pracowników PUP:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy :

 • Zastosowanie przepisów Ustawy i ustaw powiązanych – obszary zmian.
 • Przeprowadzenie warsztatu stosowania rozporządzeń krajowych i wspólnotowych do Ustawy o promocji zatrudnienia (…)
 • Zmiany w ramach prowadzenia usług rynku pracy,
 • Nowe instrumenty rynku pracy i zmiany dotychczasowych.
 • Nowe obszary kosztów FP w wyniku nowelizacji Ustawy.
 • Prowadzenie nowych działań PUP z uwagi na merytorykę i racjonalność wydatkowania środków publicznych.

2.Nowe wyzwania dla urzędów pracy w 2014r. – organizacja pracy i zadań wobec osób

   bezrobotnych i poszukujących pracy:

 • Nowe podejście do indywidualizacji obsługi klienta.
 • Profilowanie pomocy dla klienta PUP w zakresie lepszego zaspokojenia potrzeb klienta przez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.
 • Analiza grup klientów i dobór wsparcia do sprofilowanych grup docelowych.
 • Kompetencje pracownika kluczowego pełniącego funkcję doradcy klienta.
 • Podmioty uprawnione zlecania usług i do aktywizacji klientów wymagających niestandardowego podejścia – współpraca z OPS, AZ i organizacjami.

MODUŁ II: Kodeks pracy i kodeks cywilny w pracy urzędu.

 1. Obszar regulowany KP i KC.
 2. Zastosowanie KP i KC w PUP.

3. KP i KC na poszczególnych stanowiskach pracy – warsztaty.

 MODUŁ III: Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych

1. Ustawa o ochronie danych osobowych-definicje, przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym przetwarzanym w PUP.

3. Podstawowe błędy popełniane w polskich urzędach w zakresie danych osobowych.

4. Inne akty prawne.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,