KFS w 2019 r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrola szkoleń, dokumentacja ze szkolenia.

Nazwa szkolenia:   

KFS w 2019 r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrola szkoleń, dokumentacja ze szkolenia.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Powiatowych Urzędów Pracy

Termin I:  22.10.2019          Miejsce: Łódź      cena: 439 brutto

Termin II:  25.10.2019          Miejsce: Wrocław     cena: 439 brutto

Continue reading „KFS w 2019 r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrola szkoleń, dokumentacja ze szkolenia.”

Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych (szkolenia indywidualne, grupowe, umowy trójstronne, bony szkoleniowe) oraz pracujących – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nazwa szkolenia:   

Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych

(szkolenia indywidualne, grupowe, umowy trójstronne, bony szkoleniowe) oraz pracujących – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Powiatowych Urzędów Pracy
Termin:  19.07.2019          Miejsce:  Warszawa      cena: 439 brutto
Termin:  26.08.2019          Miejsce:  Wrocław      cena: 439 brutto
Termin:  23.09.2019          Miejsce:  Sandomierz    cena: 439 brutto

Continue reading „Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych (szkolenia indywidualne, grupowe, umowy trójstronne, bony szkoleniowe) oraz pracujących – Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych jako jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych

Nazwa szkolenia:   

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych

jako jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Powiatowych Urzędów Pracy
szczególnie: dla pracowników działów szkolen
Termin I: 18.07.2019          Miejsce: Łódź        cena: 439 brutto
Termin II: 08.08.2019          Miejsce: Kielce      cena: 439 brutto
Termin III: 20.09.2019          Miejsce: Wrocław        cena: 439 brutto

Continue reading „Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych jako jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych”

Szkolenia na uprawnienia: elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.

Nazwa szkolenia:   

Szkolenia na uprawnienia:

elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: wszystkich instytucji i firm
szczególnie:osób, którym kończą sie uprawnienia lub chcą nabyć uprawnienia elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.
 
Termin :  11.12.2019          Miejsce:  Łódź  
   
cena kursu: 95 zł brutto  cena egzaminu 225 zł

Continue reading „Szkolenia na uprawnienia: elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.”

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – zmiany wchodzące w życie od marca 2019 r.

Nazwa szkolenia:   

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – zmiany wchodzące w życie od marca 2019 r.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast
Termin:  data          Miejsce:  miejsce      cena: cena

Termin I: 6 września 2019   Miejsce: Wrocław   Cena: 439 zł brutto

Termin II: 30 września  2019   Miejsce: Gdańsk  Cena: 439 zł brutto

Termin III: 7 października 2019  Miejsce: Kraków Cena: 439 zł brutto

Zajęcia są realizowane w godzinach: 10.00-15.00

Continue reading „Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – zmiany wchodzące w życie od marca 2019 r.”