Indywidualny Plan Działania w praktyce Urzędów Pracy.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych i działu ewidencji i świadczeń

Nazwa szkolenia:

Indywidualny Plan Działania w praktyce Urzędów Pracy

Cele:  

ü  Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu skutecznej współpracy pomiędzy kluczowymi stanowiskami w Centrum Aktywizacji Zawodowej (współpraca na linii doradca klienta – inne stanowiska w ramach CAZ).

ü  Zwrócenie uwagi na realizację właściwej współpracy doradcy klienta z pozostałymi stanowiskami w ramach CAZ w celu wdrażania IPD.

ü  Zdobycie wiedzy i umiejętności tworzenia skutecznego i efektywnego Indywidualnego Planu Działania.

 

Termin I: 8 marca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł

Termin II: 29 marca 2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 439 zł

Termin III: 4-5 kwietnia 2019             Miejsce: Kazimierz Dolny           cena: 949 zł

Termin IV: 24 maja 2019           Miejsce: Toruń           Cena: 439 zł

Termin V: 6-7 czerwca 2019             Miejsce: Zakopane           cena: 949 zł

Termin VI: 18-19 lipca 2019           Miejsce: Sandomierz           Cena: 949 zł

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Podział kompetencji między poszczególnymi stanowiskami w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej – przejrzystość realizacji zadań.
  2. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych       i poszukujących pracy.
  3. Przepływ informacji między doradcą klienta a innymi stanowiskami w ramach CAZ oraz innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
  4. Uświadomienie celu Indywidualnego Planu Działania klientowi i jego roli w realizacji IPD.
  5. Prawidłowa ścieżka osoby bezrobotnej w obrębie IPD w ramach świadczonych usług rynku pracy.
  6. Zasady współpracy doradcy klienta z innymi stanowiskami w ramach CAZ przy tworzeniu i realizacji IPD.
  7. Indywidualny Plan Działania jako „inna forma pomocy określona w ustawie” – konsekwencje w praktyce.
  8. Warunki zakończenia Indywidualnego Planu Działania.
  9. Monitorowanie IPD, ocena przydatności udzielonej pomocy, bilans IPD, kontrola realizacji.
  10. Plan postępowania z klientami w sytuacjach, gdy dotychczasowy Indywidualny Plan Działania nie przyniósł zamierzonych efektów.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 349 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 439 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 949 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.