Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z osobą będącą w kryzysie

Nazwa szkolenia:   Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z osobą będącą w kryzysie

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, itp.
szczególnie: pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

Termin:  17-19 września 2014          Miejsce: Zakopane      cena: 1480 zł
Przyjazd 16.09. od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 17.09 godz. 11.00 Zakończenie szkolenia 19.09 godz. 14.00
 
Cel:  efektywne świadczenie pomocy osobom w kryzysie, redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej.
 
 
Program szkolenia:
 1. Interwencja kryzysowa jako specyficzna forma pomocy krótkoterminowej.
 2. Fazy i etapy interwencji kryzysowej.
 3. Cechy osób skutecznie pomagających.
 4. Umiejętności komunikacyjne:
  – Słuchanie przekazów werbalnych
  – Postrzeganie przekazów niewerbalnych
  – Werbalne i niewerbalne reagowanie
 5. Komunikacja emocjonalna:
  – Identyfikowanie emocji klienta
  – Monitorowanie i skuteczne radzenie sobie z własnymi emocjami.
 6. Zmienne występujące po stronie klienta.
Forma zajęć – Mini- wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja, psychoedukacja.
 
Po zakończonym szkoleniu uczestnikom wystawiamy certyfikaty
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1480 zł
cena zawiera:Cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, pobyt w hotelu w pokojach 2-3 osobowych,pełne wyżywienie oraz serwis kawowy.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 
 

 

Współpraca pracowników działu ewidencji i świadczeń z Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz pozostałymi działami – stan prawny na 2014 rok.

Nazwa szkolenia:   

Współpraca pracowników działu ewidencji i świadczeń

 z Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz pozostałymi działami

– stan prawny na 2014 rok

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
szczególnie: pracowników działu ewidencji i świadczeń oraz CAZ
 
Termin I: 21-25 lipca 2014 Miejsce: Kołobrzeg  cena: 2320zł

Przyjazd 21.07 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 25.07  godz.11.00
Termin II: 27-29 sierpnia 2014 Miejsce:  Łeba cena: 1670zł
Przyjazd 26.08 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć 27.08. godz.10.00. Zakończenie szkolenia 29.08  godz.14.00

Continue reading „Współpraca pracowników działu ewidencji i świadczeń z Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz pozostałymi działami – stan prawny na 2014 rok.”

Pakiet wiedzy i umiejętności pracownika działu ewidencji i świadczeń zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Nazwa szkolenia:   

Pakiet wiedzy i umiejętności pracownika działu ewidencji i świadczeń zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
szczególnie: Działu Rejestracji, Ewidencji Świadczeń,
 

Termin: 17-19 sierpnia 2015  Miejsce:  Gdańsk  Cena: 1950zł

Przyjazd 16.08 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 17.08 godz. 9.00.
Zakończenie szkolenia 19.08 godz.13.00

Akty prawne regulujące pracę z klientami PUP

Nazwa szkolenia:
Akty prawne regulujące pracę z klientami PUP w świetle projektu nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z praktycznym zastosowaniem przepisów KPA – przewodnik po ustawach i rozporządzeniach niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań pracowników PUP w 2014 roku.  

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: PUP
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń, pracowników działu ewidencji i świadczeń
oraz: dla kogo

Termin :  25-29 sierpnia 2014                        Miejsce:  Łeba  Cena: 2320zł

Przyjazd 25.08 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 29.08  godz.11.00

Continue reading „Akty prawne regulujące pracę z klientami PUP”