Realizacja usług pośrednictwa pracy w kontekście przygotowania informacji starosty

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia:

Realizacja usług pośrednictwa pracy w kontekście przygotowania informacji starosty

Cele szkolenia:  

ü  uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej realizacji usług pośrednictwa pracy

ü  poszerzenie wiedzy dotyczącej stosowania kwalifikacji zawodów i specjalności w pracy pośrednika pracy

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

ü  scharakteryzować usługi rynku pracy

ü  wymienić etapy postępowania z ofertą pracy

ü  przyjąć ofertę pracy w celu wydania informacji starosty

ü  przygotować informację starosty

ü  wykorzystywać klasyfikacje zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w pracy pośrednika pracy.

Termin: 11 marca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł brutto

Termin: 12 kwietnia 2019           Miejsce: Kraków           Cena: 439 zł brutto

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Charakterystyka usług rynku pracy.
 2. Etapy realizacji oferty pracy.
 3. Przyjęcie oferty pracy w celu wydania informacji starosty.
 4. Przygotowanie informacji starosty.
 5. Nowe rozporządzenie dotyczące wykazu zawodów dla których informacja starosty nie jest wymagana.
 6. Wykorzystanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w pracy pośrednika pracy.

Opis trenera:

Absolwent studiów z zakresu zarządzania i marketingu, studia podyplomowe z coachingu i mentoringu w organizacji oraz studia z doradztwa zawodowego i personalnego. Pracownik PUP, p.o. kierownika działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, inspektor ds. poradnictwa zawodowego, doradca zawodowy II stopnia, posiada doświadczenie trenerskie w szkoleniu pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.               

Obsługa klienta z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:   

Obsługa klienta z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi

Termin I: 16-18.07.2018      Miejsce: Łeba     cena: 1 600 zł

Przyjazd 15.07 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 16.07 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia  18.07

Termin II: 27.07.2018     Miejsce: Łódź    cena: 349 zł

Rozpoczęcie zajęć 27.07 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia  godz. 16.00

 
Cele szkolenia: 
 •    Podniesienie skuteczności w pracy z klientem
 •   Kreowanie prawidłowej postawy pracownika wobec zróżnicowanego klienta
 •   Metody i sposoby nawiązywania kontaktu i budowania efektywnej obsługi klientów
 
Program szkolenia:

 

 1. Zaburzenia lękowe i wahania nastroju
 •      objawy depresyjne i lekowe
 •      czynniki etiologiczne zaburzeń lękowych
 1. Zaburzenia lękowo-depresyjne – gdzie kierować osoby potrzebujące? 
 •      lekarze specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, lekarz rodzinny, psychiatra.
 1. Rodzaje zaburzeń lękowych: fobie, lęk ogólny, lęk o zdrowie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, PTSD.
 2. Leczenie niefarmakologiczne i szpitalne zaburzeń lękowych
 •      leczenie psychoterapeutyczne
 •      przymusowa hospitalizacja

 

  1. Obraz kliniczny i rodzaje depresji.
  2. Przyczyny występowania objawów depresyjnych.
  3. Rozpoznawanie epizodu depresji oraz metody jej leczenia.
  4. Jak przekonać chorego do podjęcia leczenia?
  5. Nawiązywanie kontaktu i metody motywowania osób z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi.
  6. Profesjonalne i samopomocowe formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia (1600 zł) zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

 

Cena szkolenia (349 zł) zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

 

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie oraz możliwość pozostania na weekend po szkoleniu lub/i przyjazdu na szkolenie z rodziną na preferencyjnych warunkach cenowych wynegocjowanych przez Ośrodek.

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail: biuro@creator.edu.pl

WARSZTATY RODO Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

WARSZTATY RODO

Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Cel szkolenia:  

Celem warsztatów jest opanowanie praktycznych umiejętności opracowania i wdrożenia wymaganych prawem krajowym i unijnym uregulowań wewnętrznych Administratora Danych. Obowiązek posiadania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych , obecnie opiera się na zawartych w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy tzw. „RODO” wymaganiach i obowiązkach stawianych Administratorowi Danych. Warsztaty mają Państwu ułatwić w praktyce sprostaniu proceduralnym obowiązkom związanym z ochrona danych osobowych.

Termin: 16 listopada 2018           Miejsce: Wrocław           Cena: 449 zł brutto

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł brutto od osoby!)

Istnieje możliwość doliczenia do kosztów szkolenia / faktury                                    noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Audyt – od czego zacząć opracowywanie dokumentacji RODO.
 • Planowanie procesu wdrożenia RODO.
 • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO.
 • Ćwiczenia praktyczne z opracowania audytu.
 1. Klauzule informacyjne – jako podstawowy obowiązek Administratora danych
 • Podstawowe cele klauzuli informacyjnej
 • Zasady opracowywania klauzuli informacyjnej
 • Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu klauzul informacyjnych
 1. Zasady zabezpieczenia danych osobowych
 • Omówienie podstaw prawnych i konieczności zabezpieczania danych.
 • Wskazanie typowych przykładów zabezpieczeń.
 • Omówienie metod i zasad zabezpieczenia danych na przykładach indywidualnych uczestników warsztatów.
 1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Omówienie podstaw prawnych i konieczności formalizowania upoważnień do przetwarzani danych osobowych.
 • Ćwiczenia z opracowywania upoważnień.
 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych:
 • Podstawy prawne i charakter prawny – omówienie.
 • Przykłady zastosowań, faktyczne cele, korzyści i zagrożenia.
 • Przykłady dla danego typu działalności i wskazanie typowych, funkcjonalnych rozwiązań.
 • Ćwiczenia polegające na stworzeniu wzorców umów przez uczestników warsztatów.
 1. Polityki bezpieczeństwa, certyfikacja, inna przydatna dokumentacja.
 • Omówienie charakterystyki prawnej tego dokumentu oraz konieczności jego wdrożenia,.
 • Wybadanie i wskazanie potrzeb w zakresie posiadania odpowiedniej dokumentacji.
 • Wskazanie metod przygotowywania i bieżącej obsługi dokumentacji.
 • Ćwiczenia polegające na stworzeniu polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. Polityka postępowania na wypadek naruszeń:
 • Omówienie charakterystyki prawnej tego dokumentu oraz konieczności jego wdrożenia.
 • Wybadanie i wskazanie potrzeb w zakresie posiadania odpowiedniej dokumentacji.
 • Wskazanie metod przygotowywania i bieżącej obsługi dokumentacji.
 • Ćwiczenia polegające na stworzeniu polityki postępowania na wypadek naruszeń.

  

Prowadzący:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalizacją Wymiaru Sprawiedliwości. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów oraz sądownictwa. W karierze zawodowej pełniła rolę prawnika, specjalisty ds. personalnych, specjalisty ds. BHP, specjalisty ds. danych osobowych, biegłej sądowej oraz trenera. Posiada bardzo dobrą znajomości prawa pracy oraz aktualnej praktyki orzeczniczej z tej dziedziny prawa, zrealizowała wiele szkoleń z RODO, prawa pracy, prawa konsumenckiego, metod zabezpieczania banknotów oraz dokumentów przed fałszerstwem, bezpieczeństwa danych osobowych, współpracowała przy prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw windykacyjnych.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkoleniazawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

         w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku