Realizacja procedur organizacji szkoleń – praktyczny warsztat dla doradców klienta

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia:

Realizacja procedur organizacji szkoleń – praktyczny warsztat dla doradców klienta

Cel:  

Nabycie umiejętności realizacji szkoleń według przygotowanych procedur.

Termin I: 27 marca 2019             Miejsce: Łódź           cena: 349 zł

Termin II: 17 kwietnia 2019             Miejsce: Warszawa           cena: 439 zł

Termin III: 21 czerwca 2019             Miejsce: Wrocław           cena: 439 zł

Termin IV: 1-3 lipca 2019             Miejsce: Szczawnica           cena: 1780 zł

Termin V: 26-28 sierpnia 2019             Miejsce: Łeba           cena: 1780 zł

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych – podstawy prawne.
 2. Diagnoza zapotrzebowania na szkolenia dla osób bezrobotnych.
 3. Przygotowanie planu szkoleń.
 4. Prowadzenie naboru na szkolenia.
 5. Realizacja szkolenia.
 6. Monitorowanie przebiegu szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:

        analizy podstaw prawnych organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych,

        dokonania diagnozy zapotrzebowania na szkolenia na podstawie dokumentów źródłowych,

        opracowania planu szkoleń,

        przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w trybie indywidualnym, trybie grupowym,

        prowadzenia monitoringu szkoleń

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 349 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 439 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.                                                              

Trening kompetencji społecznych w zakresie budowania poczucia własnej wartości

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

URZĘDÓW PRACY, URZĘDÓW, SŁUŻB MUNDUROWYCH, MOPS, FIRM WINDYKACYJNYCH

M.IN .: INSPEKTORÓW, KOMORNIKÓW, POBORCÓW, OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ, DORADCÓW, KONSULTANTÓW

URZĘDNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH KLIENTÓW, PRACOWNIKÓW DZIAŁU EGZEKUCJI

ORAZ: NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z KLIENTAMI TRUDNYMI, MANIPULUJĄCYMI, ROSZCZENIOWYMI I STOSUJĄCYMI INNE FORMY PSYCHOMANIPULACJI.

Nazwa:

Trening kompetencji społecznych w zakresie budowania poczucia własnej wartości

Termin: 1-2 lipca 2019           Miejsce: Jastrzębia Góra           Cena: 1 149 zł brutto

Przyjazd 30.06 po południu. Rozpoczęcie zajęć 1.07. godz. 9.00. zakończenie 2.07. godz. 15.00

Szczegółowy program kursu:

 1. Stres – czym jest stres, rodzaje stresu (eustres i dystres), symptomy fizyczne, psychiczne, emocjonalne, behawioralne, stres jako pochodna stylu życia.
 2. Fazy stresu (mobilizacja, przyzwyczajenie, wyczerpanie).
 3. Stresory (konkretna osoba, konkretny czas, konkretna sytuacja), postrzeganie stresu (stres jako strata, zagrożenie, wyzwanie).
 4. Metody radzenia sobie ze stresem (efekt śnieżnej kuli, efekt domina), skuteczność strategii opartych na zadaniu, na wsparciu, na emocjach (test).
 5. Techniki relaksacyjne (trening autogenny, autohipnoza), zarządzanie czasem, dystans, ustalanie celów, lista priorytetów, obniżanie stopnia niepewności, obniżanie rangi zdarzenia.
 6. Uwarunkowania odporności na stres – gatunkowe, osobnicze, wrodzone, nabyte, bierne, czynne, naturalne, sztuczne.
 7. Mechanizmy obronne w stresie.
 8. Poczucie własnej wartości – zdrowa, asertywna pewność siebie (test), przyczyny, przejawy, możliwości budowania pozytywnej adekwatnej samooceny.
 9. Umiejętność rozpoznawania swoich zasobów oraz słabości – elementy introspekcyjnej analizy osobowości, osobowość typu D (testy).

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 1 149 zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, wyżywienie, nocleg w pokojach 2-3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć).

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od stycznia 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, 

a także: pracodawców oraz pracowników

Nazwa szkolenia:   

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od stycznia 2018 r.

 
Termin I: 05-06.02.2018          Miejsce: Łódź     cena: 749 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin II: 15.02.2018          Miejsce: Warszawa      cena: 439 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin III: 09.03.2018          Miejsce: Łódź      cena: 349 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin IV: 21-22.03.2018          Miejsce: Warszawa      cena: 879 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
  
 
Program szkolenia:

MODUŁ I

Informacje ogólne dotyczące zmian zatrudniania cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.:

a)      kontekst;

b)      przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do rynku pracy w Polsce;

c)      tytuły i dokumenty pobytowe oraz ich wzory.

MODUŁ II

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

a)      oświadczenia dziś;

b)      zalety i wyzwania dotyczące nowych oświadczeń;

c)      elementy składowe oświadczenia;

d)      warunki wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń;

e)      odmowy obligatoryjne i fakultatywne wpisania oświadczeń do ewidencji oświadczeń (postępowanie administracyjne);

f)       obowiązki pracodawcy wobec PUP-ów i cudzoziemców;

g)      zmiana dotycząca agencji pracy tymczasowej (nowe wzory, obowiązki, uprawnienia);

h)      procedura uproszczona przy staraniu się o wydanie zezwolenia na pracę.

MODUŁ III

Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca:

a)      definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń);

b)      podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy;

c)      procedura dotycząca ubieganie się o zezwolenie (dwie ścieżki – cudzoziemcy krajowi i dyrektywowi);

d)      treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów);

e)      zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie);

f)       procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy);

g)      wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne);

h)      obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową.

MODUŁ IV

 1. Okres przejściowy w 2018 r. (łączenie pracy wobec różnych procedur);
 2. Pobyt długoterminowy i krótkoterminowy w Polsce;
 3. Odpowiedzialność karna podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi (kary pieniężne, konsekwencje nielegalnego powierzenia wyk. pracy);
 4. Współpraca między instytucjami (PUP, PIP, ZUS, SG, Wojewoda, Krajowa Administracja Skarbowa)
 5. Wnioski i panel dyskusyjny.
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 

Cena szkolenia 349 zł oraz 439 zł zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Cena szkolenia 749 zł oraz 879 zł zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl