Wyzwania dla doradców klienta na zmieniającym się rynku pracy

Nazwa szkolenia:   

Wyzwania dla doradców klienta na zmieniającym się rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla:osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy i pełniących funkcję doradcy klienta indywidualnego lub/i instytucjonalnego.
 

Termin :10.10 – 12.10.2016             Miejsce: Wrocław      cena: 1650 zł
Przyjazd 09.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 10.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 12.10.

Continue reading „Wyzwania dla doradców klienta na zmieniającym się rynku pracy”

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Nazwa szkolenia:   

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia
 

Termin : 13.10 – 14.10.2016             Miejsce: Poznań      cena: 1200 zł
Przyjazd 12.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 13.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 14.10. 

 

Continue reading „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia”

Budowanie pozytywnego wizerunku pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych

Nazwa szkolenia:

Budowanie pozytywnego wizerunku

pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Cele:  

ü  Budowanie pozytywnego wizerunku pośrednika pracy i doradcy zawodowego w kontaktach z pracodawcami, bezrobotnymi oraz współpracownikami.

ü  Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

üPoznanie narzędzi pozafinansowych promujących usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Termin I: 25 marca 2019             Miejsce: Warszawa           cena: 439 zł

Termin II: 22 maja 2019             Miejsce: Poznań           cena: 439 zł

Termin III: 21 czerwca 2019             Miejsce: Wrocław           cena: 439 zł

Termin IV: 10-12 czerwca 2019             Miejsce: Zakopane           cena: 1780 zł

Termin V: 29-30 sierpnia 2019             Miejsce: Gdańsk           cena: 949 zł

Termin VI: 19-20 września 2019             Miejsce: Kraków           cena: 949 zł

Sposób realizacji:

ü  pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Nawiązanie współpracy z pracodawcami:

ü  rozpoznawane potrzeb pracodawcy;

ü  ustalenie planu i celu kontaktu z pracodawcami;

ü  współpraca pośrednika z innymi komórkami urzędu.

 1. Podtrzymywanie kontaktu z pracodawcami:

ü  ustalenie kolejnych wizyt u pracodawcy i określenie ich celu;

ü  organizowanie imprez promujących usługi urzędu;

ü  wskazanie pracodawcy możliwości pozyskania kandydatów do pracy.

ü  Techniki komunikacji interpersonalnej oraz bariery komunikacji.

 1. Znaczenie autoprezentacji w kontaktach interpersonalnych:

ü  pierwsze wrażenie;

ü  mowa ciała;

ü  trema.

 1. Wykorzystanie technik komunikacji interpersonalnej w promowaniu usług pośrednictwa pracy:

ü  prowadzenie rozmowy;

ü  zasady obsługi klienta;

ü  zasady dobrego słuchania.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 349 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 439 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 949 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.                                                              

Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne

Nazwa szkolenia:
Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym
zaburzenia psychiczne

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:
Urzędów Pracy,

szczególnie: Doradców Zawodowych, Pośredników Pracy, Spec.ds.rozwoju zaw.,Liderów Kl. Pracy, Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, osób mających do czynienia z klientem trudnym.

 

Termin :12.12-14.12.2016             Miejsce: Zakopane      cena: 1550 zł
Przyjazd 11.12 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 12.12 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 14.12

 

 
Cel: Podniesienie skuteczności w pracy z klientem
 
 Program szkolenia:
 1. Typy klientów trudnych.
 2. Strategie stosowane przez klientów.
 3. Klienci z zaburzeniami psychicznymi:
  – psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne),
  – nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna)
  – zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne),
  – upośledzenia umysłowe.
 4. Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
 5. Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
 6. Mechanizmy występujące przy eskalacji konfliktu.
 7. Sposoby łagodzenia konfliktu.
 8. Techniki sterowania sytuacjami konfliktowymi.
 
Uczestnikom wystawiamy certyfikaty ukońcenia kursu.
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, zakwaterowanie, obiad, serwis kawowy, materiały do zajęć.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 

Racjonalna Terapia Zachowań w pracy doradcy klienta (indywidualnego i instytucjonalnego)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń

Nazwa szkolenia:

Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ) w pracy doradcy klienta (indywidualnego i instytucjonalnego)

Cele:  

ü  Zapoznanie pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z Racjonalną Terapią Zachowań.

 

Termin I: 27-28 maja 2019             Miejsce: Gdańsk       cena: 999 zł

Termin II: 5-6 września 2019            Miejsce: Kraków       cena: 999 zł

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Racjonalna Terapia Zachowań.
 2. Ludzki mózg a samokontrola.
 3. Rola języka w spostrzeganiu i samokontroli.
 4. Jak rozpocząć RTZ.
 5. Pomaganie klientom Publicznych Służb Zatrudnienia w odkrywaniu, co jest dla nich racjonalne.
 6. Zdrowe myślenie jako idealny środek uspokajający w codziennej pracy doradcy klienta.
 7. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

 

Cena szkolenia 999 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

       – w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

Asertywność w obsłudze klienta i relacjach zawodowych

Nazwa szkolenia:   

Asertywność w obsłudze klienta i relacjach  zawodowych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
Urzędów Pracy, Urzędów Skarbowych, Urzędów Miast i Gmin
szczególnie:
m.in
: doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego
pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, konsultantów
oraz: urzędników obsługujących klientów, w tym trudnych i roszczeniowych

 

Termin : 17.10 – 19.10.2016             Miejsce: Zakopane      cena: 1650 zł
Przyjazd 16.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 17.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 19.10.

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym

Nazwa szkolenia: 

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:
Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych, Komorników, Sądów, Urzędów
M.in.: komorników, poborców, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, doradców
urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta.
oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.
 
Termin : 03.10 – 05.10.2016             Miejsce: Bochnia      cena: 1600 zł
Przyjazd 02.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 03.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 05.10.

Continue reading „Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym”