Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD jako istotne elementy w ustalaniu ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przykłady rozwiązań w PSZ.

Nazwa szkolenia:   

„Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy
oraz opracowywanie  
i realizacja IPD jako istotne elementy w ustalaniu ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Przykłady rozwiązań w PSZ”

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych
 

Termin: 09 listopada 2015  Miejsce:  Łódź  Cena: 350,00 zł

       Zajęcia realizowane w godzinach 10.00 – 16.00.

 

Continue reading „Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD jako istotne elementy w ustalaniu ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przykłady rozwiązań w PSZ.”