Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta

Nazwa szkolenia:   

Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
Termin:  28.10.2019         Miejsce:  Łódź      cena: 439 brutto/netto
Termin:  25.11.2019         Miejsce:  Warszawa     cena: 439 brutto/netto
Termin:  09.12.2019         Miejsce:  Wrocław      cena: 439 brutto/netto

Continue reading „Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta”

Pomoc de minimis w aspekcie prawidłowej realizacji programów rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia:

Pomoc de minimis w aspekcie prawidłowej realizacji programów rynku pracy

Cele szkolenia:

• dostarczenie pogłębionej i kompleksowej wiedzy o warunkach i trybie uzyskiwania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,

• pogłębienie wiedzy dotyczącej beneficjentów pomocy publicznej w kontekście programów rynku pracy,

• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pomocy publicznej, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji programów rynku pracy.

Termin I: 19 kwietnia 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 359 zł brutto

Termin II: 22 kwietnia 2019            Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł brutto

Termin III: 26 kwietnia 2019            Miejsce: Wrocław           Cena: 449 zł brutto

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Czym jest pomoc publiczna (podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną),
 2. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE w aspekcie programów rynku pracy:

ü  pochodzenie środków,

ü  przysporzenie,

ü  selektywna korzyść,

ü  zakłócenie konkurencji,

ü  wpływ na handel.

 1. Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej (test pomocy publicznej):

ü  Pomoc regionalna, horyzontalna i sektorowa,

ü  Pomoc indywidualna a program pomocowy,

ü  Pomoc na ratowanie i restrukturyzację,

ü  Omówienie katalogu beneficjentów pomocy publicznej wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy (badanie trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na formę prowadzenia działalności gospodarczej, wykluczenia z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej),

ü  Porównanie definicji pracodawcy oraz beneficjenta pomocy publicznej wraz ze konsekwencjami wynikającymi z zaklasyfikowania podmiotu do jednej z ww. kategorii.

 1. Warunki udzielania pomocy de minimis,
 2. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej,
 3. Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej,
 4. Kumulacja pomocy na subsydiowane zatrudnienie (omówienie praktycznych przypadków kumulacji pomocy),
 5. Konsekwencje związane ze zwrotem pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat. Szkolenie doradcze

Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat. Szkolenie doradczeZapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, 

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń

Nazwa szkolenia:   

Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat.

Szkolenie doradcze 

 
 

Termin: 27.08-29.08.2018       Miejsce: Łeba         Cena: 1 600 zł

 

Przyjazd 26.08 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 27.08 godz.09.00. Zakończenie szkolenia 29.08 godz.12.00

 
Cel szkolenia:  

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami i technikami pracy do stosowania wobec klientów PSZ w wieku 15-30 lat.

 
 
Program szkolenia:
 1. Podstawy prawne w pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15 – 30 lat.

 2. Segmentacja a profilowanie – co lepiej się sprawdzi w aktywizacji osób w wieku 15 – 30 lat. Różnice definicyjne oraz praktyczne.

 3. Metody oraz techniki diagnozowania i określania sytuacji klientów „– 30” na rynku pracy.

 4. Indywidualne plany działania oraz inne metodologie w pracy z klientami „-30” Publicznych Służb Zatrudnienia.

 5. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15-30 lat: 
 6. Dobre praktyki w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30lat.

 7. Podsumowanie szkolenia.  
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
Cena szkolenia: 1 600 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.
Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl
 

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Nazwa szkolenia:   

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia
 

Termin : 13.10 – 14.10.2016             Miejsce: Poznań      cena: 1200 zł
Przyjazd 12.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 13.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 14.10. 

 

Continue reading „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia”

Budowanie pozytywnego wizerunku pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych

Nazwa szkolenia:

Budowanie pozytywnego wizerunku

pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Cele:  

ü  Budowanie pozytywnego wizerunku pośrednika pracy i doradcy zawodowego w kontaktach z pracodawcami, bezrobotnymi oraz współpracownikami.

ü  Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

üPoznanie narzędzi pozafinansowych promujących usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Termin I: 25 marca 2019             Miejsce: Warszawa           cena: 439 zł

Termin II: 22 maja 2019             Miejsce: Poznań           cena: 439 zł

Termin III: 21 czerwca 2019             Miejsce: Wrocław           cena: 439 zł

Termin IV: 10-12 czerwca 2019             Miejsce: Zakopane           cena: 1780 zł

Termin V: 29-30 sierpnia 2019             Miejsce: Gdańsk           cena: 949 zł

Termin VI: 19-20 września 2019             Miejsce: Kraków           cena: 949 zł

Sposób realizacji:

ü  pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Nawiązanie współpracy z pracodawcami:

ü  rozpoznawane potrzeb pracodawcy;

ü  ustalenie planu i celu kontaktu z pracodawcami;

ü  współpraca pośrednika z innymi komórkami urzędu.

 1. Podtrzymywanie kontaktu z pracodawcami:

ü  ustalenie kolejnych wizyt u pracodawcy i określenie ich celu;

ü  organizowanie imprez promujących usługi urzędu;

ü  wskazanie pracodawcy możliwości pozyskania kandydatów do pracy.

ü  Techniki komunikacji interpersonalnej oraz bariery komunikacji.

 1. Znaczenie autoprezentacji w kontaktach interpersonalnych:

ü  pierwsze wrażenie;

ü  mowa ciała;

ü  trema.

 1. Wykorzystanie technik komunikacji interpersonalnej w promowaniu usług pośrednictwa pracy:

ü  prowadzenie rozmowy;

ü  zasady obsługi klienta;

ü  zasady dobrego słuchania.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 349 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 439 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 949 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.                                                              

Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne

Nazwa szkolenia:
Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym
zaburzenia psychiczne

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:
Urzędów Pracy,

szczególnie: Doradców Zawodowych, Pośredników Pracy, Spec.ds.rozwoju zaw.,Liderów Kl. Pracy, Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, osób mających do czynienia z klientem trudnym.

 

Termin :12.12-14.12.2016             Miejsce: Zakopane      cena: 1550 zł
Przyjazd 11.12 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 12.12 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 14.12

 

 
Cel: Podniesienie skuteczności w pracy z klientem
 
 Program szkolenia:
 1. Typy klientów trudnych.
 2. Strategie stosowane przez klientów.
 3. Klienci z zaburzeniami psychicznymi:
  – psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne),
  – nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna)
  – zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne),
  – upośledzenia umysłowe.
 4. Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
 5. Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
 6. Mechanizmy występujące przy eskalacji konfliktu.
 7. Sposoby łagodzenia konfliktu.
 8. Techniki sterowania sytuacjami konfliktowymi.
 
Uczestnikom wystawiamy certyfikaty ukońcenia kursu.
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, zakwaterowanie, obiad, serwis kawowy, materiały do zajęć.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 

Racjonalna Terapia Zachowań w pracy doradcy klienta (indywidualnego i instytucjonalnego)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń

Nazwa szkolenia:

Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ) w pracy doradcy klienta (indywidualnego i instytucjonalnego)

Cele:  

ü  Zapoznanie pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z Racjonalną Terapią Zachowań.

 

Termin I: 27-28 maja 2019             Miejsce: Gdańsk       cena: 999 zł

Termin II: 5-6 września 2019            Miejsce: Kraków       cena: 999 zł

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Racjonalna Terapia Zachowań.
 2. Ludzki mózg a samokontrola.
 3. Rola języka w spostrzeganiu i samokontroli.
 4. Jak rozpocząć RTZ.
 5. Pomaganie klientom Publicznych Służb Zatrudnienia w odkrywaniu, co jest dla nich racjonalne.
 6. Zdrowe myślenie jako idealny środek uspokajający w codziennej pracy doradcy klienta.
 7. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

 

Cena szkolenia 999 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

       – w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej
osób w wieku 45+.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Szczególnie: pośredników i doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń,                              pracowników obsługujących osoby bezrobotne

 
 
Termin: 10.04-12.04.2017   Miejsce: Gdańsk  Cena: 1540 zł

Przyjazd 09.04 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 10.04 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia  12.04. 

 

 

Continue reading „Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy”

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym przez doradcę zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Powiatowych Urzędów Pracy

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń

Nazwa szkolenia:

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym

przez doradcę zawodowego w celu skutecznej aktywizacji

osób bezrobotnych w PUP

Cele szkolenia:

ü  Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób bezrobotnych w formie coachingu

ü  Zastosowanie metody CoachWise w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w tym trudnych klientów

ü  Rozwijanie podstawowych umiejętności coacha, takich jak: nawiązywanie kontaktu z bezrobotnymi, precyzyjnego przekazywania treści, dopasowania stylu rozmowy do odbiorcy, kierowania rozmowy do wyznaczonego celu.

ü  Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych zwiększających efektywność procesu aktywizacji zawodowej.

Termin I: 20-22 maja 2019           Miejsce: Szczawnica           Cena: 1780 zł

Termin II: 13-14 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 849 zł

Termin II: 26-28 sierpnia 2019           Miejsce: Łeba           Cena: 1780 zł

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do coachingu.

Co to jest coaching? Definicje, modele rozmów coachingowych. Potrzeby rozwojowe; Rozwój – podstawowe wartości i przekonania; Trening; Mentoring; Doradztwo; Różnice pomiędzy terapią, doradztwem personalanym/poradnictwem zawodowym a coachingiem. Korzyści płynące z coachingu. Specyfika pracy metodą CoachWise

2. Teorie uczenia się.

Teoria kompetencji; Cykl uczenia się Kolba; Przeszkody w uczeniu się; Indywidualne style pracy; Obszary i poziomy uczenia się (podział Blooma)

3. Warsztat coacha.

Opis pracy, umiejętności i cech coacha. Podstawowe narzędzia komunikacyjne coacha. Model dobrego komunikowania się. Nastawienie na cele w komunikacji.

Umiejętności analityczne; Asertywność; Radzenie sobie z konfliktami; Ułatwianie uczenia się i nabywania nowych umiejętności (facylitacja); Wywieranie wpływu; Słuchanie; Obserwacja; Planowanie i ustalanie priorytetów; Przedstawianie pomysłów i

informacji; Zadawanie pytań; Budowanie kontaktu; Stosowanie i interpretowanie komunikacji niewerbalnej.

4. Rodzaje coachingu.

Etapy coachingu.

Przygotowanie siebie; Przygotowanie miejsca; Przygotowanie klienta

Etap l: Określanie potrzeb i celów coachingu Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności.

Etap 2: Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 3: Opracowywanie szczegółowego planu coachingu

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 4: Wykonywanie zadania bądź czynności

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 5: Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

Etap 6: Zakończenie coachingu.

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

5. Sesja warsztatowa.

Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Aktywizacja bezrobotnych metodą CoachWise.

6. Podsumowanie szkolenia.

Refleksja uczestników nt. szkolenia w konwencji: „Co mogę wykorzystać/wdrożyć od jutra, a co wymaga przemyślenia, dopracowania?”

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 849 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.