Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta

Nazwa szkolenia:   

Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
Termin:  28.10.2019         Miejsce:  Łódź      cena: 439 brutto/netto
Termin:  25.11.2019         Miejsce:  Warszawa     cena: 439 brutto/netto
Termin:  09.12.2019         Miejsce:  Wrocław      cena: 439 brutto/netto

Continue reading „Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta”