Warsztaty Fotografii otworkowej w ramach programu Grundtvig

 

Warsztaty Fotografii otworkowej” w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, okres realizacji:  18-26.08.2013 Łódź, jako lider projektu. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator zrealizował w Łodzi w dniach: 18-26.08.2013 Warsztat Fotografii Otworkowej dla 15 uczestników z krajów Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Austria, Hiszpania, Turcja, Czechy).

 

Continue reading „Warsztaty Fotografii otworkowej w ramach programu Grundtvig”

Realizacje projektów unijnych

Creator posiada doświadczenie jako podwykonawca w ramach szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie:

– 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie„:
Szkolenia z tematów:

Continue reading „Realizacje projektów unijnych”