Warsztat trenerski dla doradców zawodowych

 Warsztat trenerski dla doradców zawodowych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP

szczególnie: dla doradców zawodowych

Termin:  15-18 grudnia 2014         Miejsce:  Zakopane     cena: 1600zł
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2014 o godz. 14.00. Zakonczenie grudnia 18.12.2014 o godz. 13.00

 
Cel: 
  • nabycie kompetencji z zakresu prowadzenia kursów, szkoleń, treningów, prezentacji oraz wystąpień publicznych, a także doskonalenie posiadanych umiejętności w tym zakresie,
  • poznanie i zastosowanie nowoczesnych technik, metod i środków stosowanych przez trenerów    i szkoleniowców,
  • praca nad własnym warsztatem trenerskim.
 
Program szkolenia:

         1.        Komunikacja interpersonalna w szkoleniach

Umiejętności interpersonalne, reguły i zasady komunikacyjne w grupie, podstawowe rodzaje pytań, poziomy słuchania, zasady efektywnego słuchania, zachowania niewerbalne, doskonalenie własnych umiejętności szkoleniowca        

2.        Edukacja dorosłych.

Zasady uczenia dorosłych, standardy edukacyjne, jakość kształcenia, techniki pracy z grupą, sylwetka trenera.

3.        Praktyczne wskazówki dla osób prowadzących szkolenia.

Liczebność grupy, indywidualizm uczestników szkolenia, wzbudzanie aktywności w grupie, sposoby nauczania. czas szkolenia, dokumentacja szkoleniowa, sprzęt szkoleniowy, o czym mówić a czego mnie mówić .        4.        Zasady prezentacji i prowadzenia warsztatów.

Przygotowanie prezentacji, struktura prezentacji, sztuka prezentacji i dyskusji, autoprezentacja trenera, aktywność grupy, motywacyjne działania szkoleniowcaZasady pracy z grupąRozpoznanie potrzeb uczestników.        

5.        Programowanie szkoleń.

Struktura programu szkoleniowego- elementy, etapy przygotowania szkolenia – nazwa, cel, program, harmonogram, środki dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zasady układania treści szkolenia, przygotowanie konspektu zajęć, przygotowanie szkolenia.        

6.     Praca z grupą.

Trema i stres w czasie szkolenia, dynamika grupy, opór w grupie, rozpoznawanie typów ludzkich, wzbudzanie zainteresowania tematem szkolenia, trudni uczestnicy szkolenia- jak sobie z nimi radzić.        

7.    Prezentacje własne uczestników.

Trening umiejętności własnych z analizą metodyczną.        

8.     Ewaluacja szkoleń.

Metody zbierania danych o potrzebach szkoleniowych, ocena realizacji elementów szkolenia, typy ewaluacji.

 
 Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1600zł
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,