Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD jako istotne elementy w ustalaniu ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przykłady rozwiązań w PSZ.

Nazwa szkolenia:   

„Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy
oraz opracowywanie  
i realizacja IPD jako istotne elementy w ustalaniu ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Przykłady rozwiązań w PSZ”

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych
 

Termin: 09 listopada 2015  Miejsce:  Łódź  Cena: 350,00 zł

       Zajęcia realizowane w godzinach 10.00 – 16.00.

 

 
Cel:  
– planowanie działań poprzedzających przygotowanie IPD,
– nabycie wiedzy w zakresie opracowana skutecznego IPD 
  dla klientów urzędu ,
– współpraca z doradcy klienta z pozostałymi pracownikami urzędu 
  w ramach CAZ  w celu wdrażania IPD
– zaplanowanie działań w zakresie realizacji IPD
 

Sposób realizacji:

wykład, praca indywidualna, praca w grupach

 
Program szkolenia:

  1. Profilowanie pomocy dla klienta jako istoty element dalszych działań aktywizacyjnych,

  2. Cel i rola IPD w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnego ;

  3. Tworzenie przez klienta urzędu IPD we współpracy z doradcą klienta;

  4. Zasady planowania i dokumentowanie ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach IPD;

  5. IPD jako „inna forma pomocy określona w ustawie” – konsekwencja w praktyce;

  6. Współpraca   doradcy klienta z pozostałymi pracownikami urzędu w ramach CAZ  w celu wdrażania IPD

  7. Współpraca z innymi instytucjami na rzecz realizacji planowych działań w IPD,

  8. Monitoring przebiegu realizacji IPD.

 
Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymują certyfikat
 
 
                  Cena szkolenia od uczestnika: 350,00 zł
cena zawiera:
udział w zajęciach dydaktycznych, 
materiały do zajęć,
obiad,
przerwy kawowe.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,