Trening Kompetencji Społecznych, czyli jak polepszyć relacje z klientem i w zespole pracowniczym

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów, OHP, Agencji Zatrudnienia, Biur Karier

szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów

oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników, stażystów

a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów

Nazwa szkolenia:   

Trening Kompetencji Społecznych,

czyli jak polepszyć relacje z klientem i w zespole pracowniczym

Termin I: 25.10.2018      Miejsce: Łódź    cena: 429 zł

Termin II: 14.11.2018      Miejsce: Wrocław    cena: 429 zł

Termin III: 03.12.2018      Miejsce: Warszawa   cena: 429 zł

 
Cele szkolenia: 
  • Zwiększenie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie efektywnej komunikacji oraz rozwijanie własnych zachowań asertywnych wśród pracowników.
 
Program szkolenia:
1. Komunikacja interpersonalna. Schemat komunikowania się i kanały komunikacji. Rodzaje komunikacji. Narzędzia skutecznej komunikacji- trening umiejętności.
2. Style komunikowania się – test.
3. Teoria asertywności, wyrażenia i zachowania agresywne, pasywne (uległe), asertywne.       Zdefiniowanie pojęcia asertywności.
4. Oddzielanie informacji od emocji. Rozpoznawanie wyrażanych uczuć. Kontrola emocjonalna w komunikacji asertywnej. Przełamywanie barier. Parafrazowanie.
5. Asertywny monolog wewnętrzny. Mówienie „NIE”. Prawa człowieka wg. Herberta Fensterheima. Obrona swoich praw – granic. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych.
6. Wyrażanie własnych opinii i przekonań- Jak we właściwy sposób wyrażać swoje uczucia. Dynamika uczuć. Wyrażanie uczuć pozytywnych. Zakłopotanie. Wyrażanie gniewu.
7.Asertywne przyjmowanie ocen. Przyjmowanie krytyki. Przyjmowanie pochwał. Reagowanie na krytykę i atak. Krytyka oceniająca działanie a nie osobę.
8. Mapa asertywności – test
9. Bycie autentycznym – fundament poczucia bycia asertywnym. Elementy budowania poczucia własnej wartości.
10.Moje postępy w pracy nad asertywnością – trening asertywności. Analiza realnych działań. Konflikt i sytuacje trudne. Fazy konfliktu. Działania w sytuacji konfliktu. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Korzystanie z zasobów osobistych w sytuacjach kryzysu.
11. Motywowanie. Skuteczne techniki motywowania innych. Podnoszenie motywacji własnej.
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail: biuro@creator.edu.pl