Polityka równości płci na rynku pracy

Nazwa szkolenia:   Polityka równości płci na rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy, OHP, Agencji Zatrudnienia, Biur Karier

szczególnie:

urzędników obsługujących klientów/petentów
oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników, stażystów
M.in.: Działów Ewidencji Świadczeń i Informacji, Organizacyjnych, Administracji

a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów

Termin:  13-15 październiak 2014    Miejsce:  Bochnia  cena: 1620zł

Przyjazd 12.10 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 13.10 godz.8.00. Zakończenie szkolenia 15.10  godz.11.00

Continue reading „Polityka równości płci na rynku pracy”