Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lodzi zaświadcza, że, w dniu 31 stycznia 2006 roku instytucja szkoleniowa CREATOR została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod nurerem ewidencynjym 2.10/00010/2006.