Aktywizacja klientów Powiatowego Urzędu Pracy

 

Aktywizacja klientów Powiatowego Urzędu Pracy

 
Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP 
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz innych zainteresowani tematyką szkolenia 
 

Termin: 26-28 czerwca 2016   Miejsce: Gdańsk   Cena: 1650zł          

Przyjazd 25.09 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00. Zakończenie szkolenia 28.09  godz.15.00

 

Cel:  

Ø  zapoznanie uczestników z obszarami zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przedstawienie nowej roli urzędów pracy 

 
Program szkolenia:

 1.Obszary zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

– Główne obszary zmian

– Nowe mierniki do badania efektów wprowadzonych zmian

2. Nowe funkcje i zadania pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej

Doradca klienta- główne zadania i rola

– Skutki wprowadzania nowych funkcji pracowników kluczowych

– Współpraca międzystanowiskowa w kontekście nowych funkcji

3. Profilowanie klientów jako nowe rozwiązanie

Zasady i narzędzie profilowania

– Grupy profilowania i rodzaje pomocy

– Praca doradców klienta z poszczególnymi grupami profilowania

4. Nowe instrumenty wsparcia dla osób bezrobotnych

Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne

– Nowe instrumenty dla osób do 30 roku życia

– Pożyczki na utworzenie miejsca pracy oraz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– Wsparcie dla osób po 50 roku życia

– Wsparcie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy

5. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z partnerami lokalnymi

Współpraca z pracodawcami

– Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej

– Współpraca z agencjami zatrudnienia

– Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy

6. Wskaźniki efektywności Powiatowego Urzędu Pracy

Pojęcie i rodzaje wskaźników

– Wymagania wobec Powiatowego Urzędu Pracy

  

 Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

 Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.

  Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,

 e-mail:biuro@creator.edu.pl