Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.

Nazwa szkolenia: Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy

Termin: 09 – 10 listopada 2015  Miejsce: Toruń cena: 1280 zł
Przyjazd 08.11 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 09.11 godz. 08.00 . Zakończenie szkolenia 10.11 godz.15.00 

Cel:
 • Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób bezrobotnych w formie coachingu
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności coacha, takich jak: nawiązywanie kontaktu z bezrobotnymi, precyzyjnego przekazywania treści, dopasowania stylu rozmowy do odbiorcy, kierowania rozmowy do wyznaczonego celu.
 • Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych zwiększających efektywność procesu aktywizacji zawodowej
 
Wymagania wstępne dla uczestników:
 • posiadanie wiedzy ogólnej na temat coachingu
 • predyspozycje do wspierania ludzi w rozwoju
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych i kreatywnego myślenia
Sposób realizacji:
Wykłady z ćwiczeniami praktycznymi (warsztaty), dyskusje, konsultacje
 
Szczegółowy program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do coachingu.
  Co to jest coaching? Definicje, modele rozmów coachingowych. Potrzeby rozwojowe; Rozwój – podstawowe wartości i przekonania; Trening; Mentoring; Doradztwo; Różnice pomiędzy terapią, doradztwem personalanym/poradnictwem zawodowym a coachingiem. Korzyści płynące z coachingu.
 2. Teorie uczenia się.
  Teoria kompetencji; Cykl uczenia się Kolba; Przeszkody w uczeniu się; Indywidualne style pracy; Obszary i poziomy uczenia się (podział Blooma)
 3. Warsztat coacha.
  Opis pracy, umiejętności i cech coacha. Podstawowe narzędzia komunikacyjne coacha. Model dobrego komunikowania się. Nastawienie na cele w komunikacji.
  Umiejętności:
  Umiejętności analityczne; Asertywność; Radzenie sobie z konfliktami; Ułatwianie uczenia się i nabywania nowych umiejętności (facylitacja); Wywieranie wpływu; Słuchanie; Obserwacja; Planowanie i ustalanie priorytetów; Przedstawianie pomysłów i informacji; Zadawanie pytań; Budowanie kontaktu; Stosowanie i interpretowanie komunikacji niewerbalnej.
 4. Rodzaje coachingu.
  Rodzaje coachingu i możliwości ich zastosowania w pracy PUP. Metody i narzędzia coachingowe zwiększające efektywność procesu aktywizacji zawodowej.
 5. Przygotowanie do prowadzenia coachingu.
  Etapy coachingu.
  Przygotowanie siebie; Przygotowanie miejsca; Przygotowanie klienta
  Etap l: Określanie potrzeb i celów coachingu. Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności.
  Etap 2: Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych. Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
  Etap 3: Opracowywanie szczegółowego planu coachingu. Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
  Etap 4: Wykonywanie zadania bądź czynności. Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
  Etap 5: Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania. Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
  Etap 6: Zakończenie coachingu. Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
 6. Sesja warsztatowa.
  Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 7. Podsumowanie szkolenia.
  Refleksja uczestników nt. szkolenia w konwencji: „Co mogę wykorzystać/wdrożyć od jutra, a co wymaga przemyślenia, dopracowania?”
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1280 zł od uczestnika
Cena zawiera:
 

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,