Budowanie pozytywnego wizerunku pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych

Nazwa szkolenia:

Budowanie pozytywnego wizerunku

pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Cele:  

ü  Budowanie pozytywnego wizerunku pośrednika pracy i doradcy zawodowego w kontaktach z pracodawcami, bezrobotnymi oraz współpracownikami.

ü  Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

üPoznanie narzędzi pozafinansowych promujących usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Termin I: 25 marca 2019             Miejsce: Warszawa           cena: 439 zł

Termin II: 22 maja 2019             Miejsce: Poznań           cena: 439 zł

Termin III: 21 czerwca 2019             Miejsce: Wrocław           cena: 439 zł

Termin IV: 10-12 czerwca 2019             Miejsce: Zakopane           cena: 1780 zł

Termin V: 29-30 sierpnia 2019             Miejsce: Gdańsk           cena: 949 zł

Termin VI: 19-20 września 2019             Miejsce: Kraków           cena: 949 zł

Sposób realizacji:

ü  pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Nawiązanie współpracy z pracodawcami:

ü  rozpoznawane potrzeb pracodawcy;

ü  ustalenie planu i celu kontaktu z pracodawcami;

ü  współpraca pośrednika z innymi komórkami urzędu.

  1. Podtrzymywanie kontaktu z pracodawcami:

ü  ustalenie kolejnych wizyt u pracodawcy i określenie ich celu;

ü  organizowanie imprez promujących usługi urzędu;

ü  wskazanie pracodawcy możliwości pozyskania kandydatów do pracy.

ü  Techniki komunikacji interpersonalnej oraz bariery komunikacji.

  1. Znaczenie autoprezentacji w kontaktach interpersonalnych:

ü  pierwsze wrażenie;

ü  mowa ciała;

ü  trema.

  1. Wykorzystanie technik komunikacji interpersonalnej w promowaniu usług pośrednictwa pracy:

ü  prowadzenie rozmowy;

ü  zasady obsługi klienta;

ü  zasady dobrego słuchania.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 349 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 439 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 949 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.