Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Nazwa szkolenia:   

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia
 

Termin : 13.10 – 14.10.2016             Miejsce: Poznań      cena: 1200 zł
Przyjazd 12.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 13.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 14.10. 

 

 
Cel: wzmocnienie kompetencji zawodowych w aspekcie pracy z osoba powyżej 50 roku życia
 
 
Program szkolenia:

1. Zwiększenie skuteczności działań urzędu w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia

– Rozpoznanie oczekiwań i potrzeb osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia,

– Przeprowadzenie analizy zachowanych możliwości klienta z punktu widzenia aktywizacji zawodowej,

– Dobranie odpowiedniej formy pomocy do potrzeb i możliwości osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia,

– Motywowanie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do większej aktywności na rynku pracy,

– Różnice indywidualne u osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podejściu do swojego wieku metrykalnego,

– Budowanie atmosfery zaufania i otwartości niezbędnej do efektywnej współpracy,

– Wartościowanie pracy przez osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.

2. Najczęściej popełniane błędy, przez instytucje rynku pracy, w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia

Podniesienie świadomości i wagi problemu zatrudniania osób powyżej 50 roku życia

3. Profesjonalna obsługa klienta- osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia

Uświadomienie roli efektów pierwszego wrażenia,

– Rozpoznanie typu klienta w celu dostosowania do niego rodzaju komunikacji,

– Przeanalizowanie potencjalnych barier w nadawaniu i odbieraniu informacji,

– Wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności komunikacji z klientem

 

(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy certyfikat ukończenia szkolenia.
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,