Warsztaty Fotografii otworkowej w ramach programu Grundtvig

 

Warsztaty Fotografii otworkowej” w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, okres realizacji:  18-26.08.2013 Łódź, jako lider projektu. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator zrealizował w Łodzi w dniach: 18-26.08.2013 Warsztat Fotografii Otworkowej dla 15 uczestników z krajów Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Austria, Hiszpania, Turcja, Czechy).

 

Warsztat zgłębiał tajniki pierwotnych analogowych technik fotografowania, miał na celu wymianę dobrych praktyk, doświadczeń oraz dialog międzykulturowy.

Uczestnicy konstruowali swoje własne aparaty otworkowe, po czym w procesie długiego naświetlania wykonywali przy ich użyciu zdjęcia zarówno w pomieszczeniach jak i w malowniczych widokowo i interesujących pod względem fotograficznym plenerach.

Goście poszerzali również wiedzę na temat kraju goszczącego oraz kultur swoich kompanów.

Rezultatem warsztatów była organizacja wernisażu ukazującego piękno naszego miasta w obiektywach uczestników warsztatu.

Wzmianka na temat warsztatów ukazała się w Łódzkich Wiadomościach Dnia, który można obejrzeć z archiwum łódzkich wiadomości (12 minuta): http://www.tvp.pl/lodz/informacja/lwd/wideo/20082013-1830/12154243