Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od stycznia 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, 

a także: pracodawców oraz pracowników

Nazwa szkolenia:   

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od stycznia 2018 r.

 
Termin I: 05-06.02.2018          Miejsce: Łódź     cena: 749 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin II: 15.02.2018          Miejsce: Warszawa      cena: 439 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin III: 09.03.2018          Miejsce: Łódź      cena: 349 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin IV: 21-22.03.2018          Miejsce: Warszawa      cena: 879 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
  
 
Program szkolenia:

MODUŁ I

Informacje ogólne dotyczące zmian zatrudniania cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.:

a)      kontekst;

b)      przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do rynku pracy w Polsce;

c)      tytuły i dokumenty pobytowe oraz ich wzory.

MODUŁ II

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

a)      oświadczenia dziś;

b)      zalety i wyzwania dotyczące nowych oświadczeń;

c)      elementy składowe oświadczenia;

d)      warunki wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń;

e)      odmowy obligatoryjne i fakultatywne wpisania oświadczeń do ewidencji oświadczeń (postępowanie administracyjne);

f)       obowiązki pracodawcy wobec PUP-ów i cudzoziemców;

g)      zmiana dotycząca agencji pracy tymczasowej (nowe wzory, obowiązki, uprawnienia);

h)      procedura uproszczona przy staraniu się o wydanie zezwolenia na pracę.

MODUŁ III

Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca:

a)      definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń);

b)      podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy;

c)      procedura dotycząca ubieganie się o zezwolenie (dwie ścieżki – cudzoziemcy krajowi i dyrektywowi);

d)      treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów);

e)      zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie);

f)       procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy);

g)      wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne);

h)      obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową.

MODUŁ IV

  1. Okres przejściowy w 2018 r. (łączenie pracy wobec różnych procedur);
  2. Pobyt długoterminowy i krótkoterminowy w Polsce;
  3. Odpowiedzialność karna podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi (kary pieniężne, konsekwencje nielegalnego powierzenia wyk. pracy);
  4. Współpraca między instytucjami (PUP, PIP, ZUS, SG, Wojewoda, Krajowa Administracja Skarbowa)
  5. Wnioski i panel dyskusyjny.
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 

Cena szkolenia 349 zł oraz 439 zł zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Cena szkolenia 749 zł oraz 879 zł zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl