Pakiet umiejętności doradcy zawodowego i pośrednika pracy

 

Nazwa szkolenia:   Pakiet umiejętności doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy, Urzędów
szczególnie: doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, konsultantów
oraz: urzędników obsługujących klientów
Termin:  24-28 marca  2014         Miejsce:  Zakopane      cena: 1750zł

 
Cel:  Wdrażanie profesjonalnej obsługi klienta w Urzędzie Pracy
 
opis: Ideą szkolenia, jest całościowe modelowanie postawy pracownika Urzędu Pracy w kierunku profesjonalnej obsługi klienta. Koncentrujemy się na typowych sytuacjach występujących w pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy podczas wykonywania swoich obowiązków. Szkolenie ma charakter warsztatowy, polega na asymilowaniu umiejętności poprzez doświadczenie w licznych ćwiczeniach i symulacjach, skupia się na praktycznym podejściu do prezentowanych zagadnień.
NLP), oraz metody stosowane przez terapeutów. W sumie daje to potężny zestaw narzędzi do pracy w kontakcie z klientem.
Stosowane metody: wykłady, prezentacje, ćwiczenia, symulacje, praca w podgrupach.
 
 
Program szkolenia:
I. Podstawy adaptacji w sytuacji trudnej
II. Budowanie relacji z klientem
III. Techniki wywierania wpływu
IV. Podnoszenie motywacji do działania
V. Skuteczne negocjowanie
VI. Psychologiczny komfort pracy
 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
( art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2))
 

Cena szkolenia od uczestnika: 1750zł

cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 

 

Szczegółowy  program szkolenia:  w załączniku strona 2