Coaching – wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy

Nazwa szkolenia:   Coaching – wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: doradców zawodowych i liderów klubu pracy
 
Termin:  4-7 listopada 2013          Miejsce:  Gdańsk      cena: 1750 zł od uczestnika

 
Cel: nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób bezrobotnych w formie coachingu
 
Sposób realizacjiprezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

 
Główne zagadnienia:
1. Edukacja dorosłych w zarysie.
2. Kompetencje zawodowe.
3. Coaching – definicje, modele rozmów coachingowych.
4. Wprowadzanie zmian.
5. Sesja coachingowa i rozmowa rozwojowa.
6. Komunikacja w coachingu.
7. Informacja zwrotna i motywacja.
8. Osobowość – analiza indywidualnego stylu pracy.
9. Podsumowanie szkolenia.
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika:1750 zł od uczestnika
 Cena zawiera:
– udział w zajęciach dydaktycznych,
– koszt wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,
– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),
– serwis kawowy podczas zajęć
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,