Prawo ochrony środowiska w praktyce działania organów administracji publicznej

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Prawo ochrony środowiska w praktyce działania organów administracji publicznej

Cele szkolenia:  

zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa ochrony środowiska oraz problemami stosowania prawa;

poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa ochrony środowiska, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz interpretacji źródeł prawa.

Termin I: 19.10.2018             Miejsce: Warszawa  Cena: 449 zł

Termin II: 29.10.2018            Miejsce: Kraków       Cena: 449 zł

Termin III: 05.11.2018           Miejsce: Gdańsk      Cena: 449 zł

Termin IV: 16.11.2018            Miejsce: Łódź            Cena: 449 zł

Termin V: 19.11.2018           Miejsce: Wrocław     Cena: 449zł

Cena przy zapisie trzech osób: 419 zł od osoby

Szkolenia odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. System źródeł prawa ochrony środowiska, zasady ogólne prawa ochrony środowiska:
 • zasady prawa ochrony środowiska wynikające z przepisów Konstytucji RP, zasady ogólne w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Prawo do informacji o środowisku;
 • Tryby udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
 • Odmowa udostępnienia informacji;
 • Opłaty za dostęp do informacji.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • Administracyjne kary pieniężne.
 • Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Obowiązki odbierających odpady komunalne.
 • Reglamentacja usuwania drzew i krzewów.
 • Krajobraz w ujęciu prawnym;
 • Miejsce ochrony prawnej krajobrazu w polskim systemie prawnym ochrony środowiska.
 1. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie:
 • Prawo do informacji o środowisku;
 • Tryby udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
 • Odmowa udostępnienia informacji;
 • Opłaty za dostęp do informacji.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • Administracyjne kary pieniężne.
 • Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Obowiązki odbierających odpady komunalne.
 • Reglamentacja usuwania drzew i krzewów.
 • Krajobraz w ujęciu prawnym;
 • Miejsce ochrony prawnej krajobrazu w polskim systemie prawnym ochrony środowiska.
 1. Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska:
 1. Prawne zasady postępowania odpadami komunalnymi:
 1. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień:
 1. Prawne narzędzia ochrony krajobrazu:

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.