Najem lokali mieszkalnych według regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą z dnia 22 marca 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Najem lokali mieszkalnych według regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą z dnia 22 marca 2018 r.

Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów z uwzględnieniem zmian w przedmiotowej ustawie, które zaczną obowiązywać po wejściu w życie art. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie obejmuje: porównanie stanu aktualnego ze stanem po wejściu w życie nowelizacji. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe definicje ustawowe (w tym definicje: mieszkaniowego zasobu gminy, miejscowości pobliskiej oraz kosztów utrzymania lokalu).

Termin: 26 października 2018           Miejsce: Łódź           Cena: 359 zł

Cena przy zapisie do 15 września: 329 zł

Cena przy zapisie trzech osób: 897 zł (299 zł od osoby)

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Najem lokalu mieszkalnego:
 • elementy umowy najmu,
 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • kaucja,
 • obowiązki wynajmującego,
 • obowiązki najemcy,
 • stawki czynszu,
 • podwyżki czynszu,
 • wypowiedzenie stosunku najmu,
 • rozwiązanie stosunku najmu przez sąd,
 • lokal socjalny,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • roszczenie odszkodowawcze wobec gminy, która nie dostarczyła lokalu socjalnego.
 1. Postępowanie eksmisyjne – zagadnienia praktyczne:
 • wymogi pozwu o eksmisję – co trzeba udowodnić (ciężar dowodowy),
 • najczęstsze zarzuty podnoszone przez pozwanych,
 • postępowanie egzekucyjne.
 1. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu okazjonalnego,
 • czynsz i opłaty,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego.
 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu instytucjonalnego,
 • opłaty z tytułu najmu,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.
 1. art. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw:
 • data wejścia w życie,
 • zakres i treść zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów
 1. Dyskusja

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.