Profilowanie klientów

Nazwa szkolenia:   Profilowanie klientów jako nowa propozycja w nowelizacji ustawy  o promocji zatrudnienia 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy,
szczególnie:

pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego

oraz:  innych zainteresowanych tematyką szkolenia

Termin19-21 listopada 2014      Miejsce:  Gdańsk     cena:1250zł

Przyjazd 19.11 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 20.11. godz.9.00. Zakończenie szkolenia 21.11  godz.14.00

 

Cel:  Nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie profilowania i skutecznego aktywizowania osoby bezrobotnej
 
Program szkolenia:

1. Zadania i rola doradcy klienta

– Zadania doradcy klienta w świetle nowelizacji ustawy

– Rola doradcy klienta w aktywizacji osoby bezrobotnej

2. Grupy profilowania- zadania Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej

– Nowy podział na grupy znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

– Nowe formy aktywizacji osób bezrobotnych

– Profilowanie pomocy osobom bezrobotnym

3. Klient indywidualny Powiatowego Urzędu Pracy

– Charakterystyka poszczególnych grup profilowania

– Sytuacja klienta określonej grupy profilowania

4. Ścieżka aktywizacji klienta w aspekcie nowej ustawy

– Pojęcie aktywizacji

– Aktywizacja różnych grup profilowania

5. Warsztat pracy doradcy klienta w pracy z grupami profilowania

– Metody i narzędzia w aktywizacji poszczególnych grup profilowania

– Przykłady zastosowania różnych metod i narzędzi przez doradcę klienta

– Warsztat pracy doradcy klienta

6. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla poszczególnych grup profilowania

– Zasady ustalania i realizacji Indywidualnego Planu Działania w odniesieniu do trzech profili

– Metodego monitorowania Indywidualnych Planów Działania

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1250zł cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe..
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,