Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Starostw 

Nazwa szkolenia:   

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Termin:  21.09.2017          Miejsce: Łódź      cena: 390 zł
Szkolenie w godzinach: 9:00-16:00 
 
Tematyka szkolenia:
  • omówienie wybranych zagadnień związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie:

a)    oznaczenie nieruchomości w świetle prawa geodezyjnego i kartograficznego,

b)   struktura księgi wieczystej i informacje w niej zawarte,

c)   przyczyny niezgodności stanu nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

  1. Postępowanie spadkowe:

a)      zagadnienia ogólne,

b)      rodzaje testamentów,

c)      postępowanie spadkowe po osobie mieszkającej za granicą.

  1. Zasiedzenie:

a)      zagadnienia ogólne,

b)      zasiedzenie przeciwko współwłaścicielom,

c)      zasiedzenie użytkowania wieczystego.

  1. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym:

a)      zabezpieczenie powództwa,

b)      wzmianka a ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego,

c)      zakres rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych,

d)      ciężar dowodowy w postępowaniu uzgodnieniowym.

  1. Traktaty indemnizacyjne – podstawowe zagadnienia.
  2. Nieruchomości porzucone – metody poszukiwania właścicieli i ich spadkobierców. 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia: 390 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć. Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie. 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl