Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Starostw 

Nazwa szkolenia:   

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności od dnia 1 stycznia 2017 r.
 

Termin: 28.08.2017         Miejsce: Łódź     cena: 390 zł
Szkolenie w godzinach: 9:00-16:00
 
Tematyka szkolenia:

 •       omówienie projektowanej regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności świetle projektowanych zmian mających wejść w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r. 
 
Program szkolenia:
 1. Istota i charakter prawa użytkowania wieczystego.
 2. Zakres przedmiotowy projektu ustawy.
 3. Zakres podmiotowy projektu ustawy.
 4. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 5. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sposób ich uiszczania.
 6. Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 7. Zmiana ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 8. Zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 9. Zmiana ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości.
 10. Postepowanie w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego po wejściu w życie nowych przepisów.
 11. Zasady prowadzenia wszczętych, a nie zakończonych  przed wejściem w życie nowych przepisów, postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 12. Analiza pozostałych przepisów projektu ustawy.
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia: 390 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć. Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl