RODO W DZIALE KADR – Ochrona danych osobowych w dziale spraw personalnych po nowelizacji z dnia 25 maja 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

RODO W DZIALE KADR

Ochrona danych osobowych w dziale spraw personalnych                  po nowelizacji z dnia 25 maja 2018 r.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają prawa pracowników i kandydatów do pracy uczestniczących w procesach rekrutacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, zasady ochrony danych osobowych oraz dóbr osobistych pracowników w procesie pracy oraz po zakończeniu stosunku pracy, zasady udzielania referencji byłym pracownikom określone przez RODO.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę również w jaki sposób przygotować administratora danych osobowych do zmian wynikających z RODO w zakresie ochrony danych osobowych i jakim obowiązkom musi on sprostać aby wdrożyć prawidłowo system ochrony danych osobowych pracowników. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również ze zmianami w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Adresaci szkolenia:

        Pracownicy działu kadr i płac;

        Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie ZFŚS;

        Pracownicy działu szkoleń;

        Pracownicy oraz współpracownicy biur rachunkowych oraz księgowi prowadzący również sprawy pracownicze;

        Pracownicy agencji pracy tymczasowej;

        Pracodawcy samodzielnie prowadzący sprawy pracownicze.

Termin I: 27 września 2018           Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł

Termin II: 12 października 2018           Miejsce: Warszawa           Cena: 499 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Definicja danych osobowych.
 2. Podmiot przetwarzający dane osobowe i jego obowiązki. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zakres upoważnienia. Udzielanie upoważnień do przetwarzania danych.
 3. Administrator danych osobowych i jego obowiązki w procesie przetwarzania danych osobowych w procesie pracy,
 4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – rola, zasady powołania, uprawnienia.
 5. Pozyskiwanie zgody od potencjalnych pracowników dla potrzeb rekrutacji – zakres zgody, obieg dokumentów, okres archiwizacji.
 6. Dokumenty pracownicze – sposób udostępniania.
 7. Dokumentacja osobowa poza działem kadr.
 8. Prawa: do sprostowania danych, do usunięcia danych, do wglądu w historię zmian, do ograniczania przetwarzania, do sprzeciwu.
 9. Obowiązek zabezpieczania danych – aspekt techniczny i organizacyjny.
 10. Zasady uzyskiwania referencji.
 11. Prawa pracownika z zakresu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych np. wizerunku pracownika na stronie internetowej pracodawcy, adresu maile i adresu IP komputera.
 12. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim celem szkolenia pracowników.
 13. Zasady przekazywania danych osobowych organom nadzorczym oraz kontrolnym,
 14. Ochrona danych osobowych a lista płac i lista obecności pracowników w pracy.
 15. Obowiązek zgłaszania incydentów dotyczących danych osobowych.
 16. Elektroniczna dokumentacja pracownicza w 2019r. Okres przechowywania danych.
 17. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkoleniazawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.