RODO w działalności urzędu administracji publicznej

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej

Nazwa szkolenia:

RODO w działalności urzędu administracji publicznej

Cele szkolenia:  

Ø  Podsumowanie doświadczeń związanych z implementacją RODO w działalności urzędu administracji publicznej;

Ø  Prezentacja sfer pracy urzędu administracji publicznej na które miało wpływ wejście w życie   Rozporządzenia.

Termin: 1-2 lipca 2019  Miejsce: Jastrzębia Góra   Cena: 1149 zł brutto 

Przyjazd 30.06 po południu. Rozpoczęcie zajęć 1.07. godz. 9.00. zakończenie 2.07. godz. 15.00

Szczegółowy program szkolenia:

  1.     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– wiadomości ogólne.

– podsumowanie kluczowych instytucji Rozporządzenia i związanych z nim wytycznych Grupy roboczej z art. 29 oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

  2.  RODO w wewnętrznych dokumentach urzędu administracji publicznej. 

Opis wynikających z  ochrony danych osobowych osób fizycznych zmian w kluczowych dokumentach, w tym:

– polityce bezpieczeństwa (instrukcja zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych, instrukcja postępowania z roszczeniami osób fizycznych w przedmiocie ochrony danych osobowych);

– regulaminie organizacyjnym;

– regulaminie pracy;

– pełnomocnictwach do przetwarzania danych osobowych.

3. RODO w działalności urzędu administracji publicznej.

Prezentacja wpływu RODO na wybrane sfery działalności urzędu administracji publicznej:

– RODO w procesie prowadzenia zamówień publicznych;

– Ochrona danych osobowych w związku z organizacją wydarzeń publicznych (konferencje);

– Ochrona danych osobowych w związku z dostępem do informacji publicznej.

   4. RODO w dotacjach ze środków publicznych.

Instrumenty zarządzania ochroną danych w umowach dwustronnych:

– Powierzenie danych osobowych między podmiotami;

– Ustalenia między współadministratorami jako podstawa odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: 

1149 brutto od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, wyżywienie, nocleg w pokojach 2-3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć).