Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia

Nazwa szkolenia:   

Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i doradcy klineta
 
Termin: 29-31 października 2014      Miejsce: Zakopane  cena: 1560zł

Przyjazd 28.10 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 29.10. godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 31.10 godz.13.00

 
Cel: nabycie wiedzy i umiejętności w aktywizacji społeczno-zawodowej osób 50+ zarejestrowanych w PUP
  
Program szkolenia:
 1. Sytuacja społeczno-zawodowa osób po 50 roku życia.
 • Charakterystyka osób bezrobotnych po 50 roku życia oraz ich sytuacja na rynku pracy.
 • Określenie celów i oczekiwań klientów urzędu pracy.
 • Mobilność zawodowa osób po 50 roku życia.
 • Postawa pracodawców i polityki wobec pracowników po 50 roku życia.
 1. Rola powiatowego urzędu pracy w aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia
 • Metody diagnozowania i profilowania klientów urzędu pracy.
 • Doradca klienta jako nowy wymiar pracy z klientem.
 • Kluczowe umiejętności i predyspozycje zawodowe doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
 • Rola oraz zadania doradcy zawodowego i pośrednika pracy w aktywizacji społeczno -zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia.
 • Specyfika pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy z osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 • Model współpracy pomiędzy doradcą zawodowym a pośrednikiem pracy jako gwarant skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych po 50 roku życia.
 • Wybrane metody motywowania i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia.
 • IPD jako jedno z narzędzi aktywizacji osób bezrobotnych po 50 roku życia.
 • Współpraca z pracodawcami oraz innymi partnerami rynku pracy w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia.
 1. Umiejętności trenerskie w pracy grupowej z osobami bezrobotnymi po 50 roku życia.
 • Kluczowe umiejętności trenera.
 • Rozmowa, jako kluczowe narzędzie trenera w procesie identyfikacji i analizy potrzeb.
 • Planowanie spotkań grupowych w aspekcie celów oraz metod i form ich realizacji.
 • Rozwój osobisty i zawodowy trenera.
 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.