Trener wewnętrzny

Nazwa szkolenia:   Trener wewnętrzny

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
Termin:  17-21 listopada 2014  Miejsce:  Zakopane      cena: 1750zł
przyjazd 17.11 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz. 17.00. Zakończenie szkolenia 21.11 godz. 11.00

 
Cel:  1. Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia szkoleń, wykładów, prezentacji ofert oraz wystąpień publicznych.
2. Nabycie umiejętności wywierania wpływu na klienta podczas rozmowy.
3. Trenowanie umiejętności budowania profesjonalnego kontaktu z klientem
4. Budowanie profesjonalnego wizerunku pracownika urzędu
 
opis:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób projektujących i prowadzących szkolenia w różnych formach. Nabyte umiejętności mogą być także wykorzystywane do:
prezentacji ofert i wystąpień publicznych, oraz podczas bezpośredniej obsługi klientów. Atrakcyjność szkolenia podnosi wykorzystanie m.in. nowoczesnych technik wywierania wpływu NLP (Neuro Lingwistyczne Programowanie)
 
Program szkolenia:
I. KOMUNIKACJA
• Zasady skutecznej komunikacji- czynniki ułatwiające przekaz
Podstawowe założenia procesu komunikacji. Jak organizować wypowiedź, aby komunikat został najpełniej zrozumiany przez odbiorcę.
• Formy komunikacji- elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, dopasowanie przekazu do odbiorców, rola systemów reprezetacyjnych.
• Ćwiczenie umiejętności skutecznego przekazywania komunikatów
Większość z nas ma określone zdanie na temat skuteczności swojej komunikatywności. Informacje zwrotne na jej temat pozwolą to zweryfikować i określą bardziej realny i obiektywny poziom kompetencji w tym zakresie.
II. PREZENTACJA
• Autoprezentacja świadoma i nieświadoma – podczas szkolenia stosujemy nagrania na kamerze. Video feetback pozwala dostrzec takie elementy naszego zachowania podczas prezentacji, z których nie zdajemy sobie sprawy, ale które są jednak doskonale widoczne dla odbiorców. 
• Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy – na co ludzie zwracają uwagę, co powoduje, że zwiększa się ich zaangażowanie w prezentację. Metody aktywizacji uczestników.
• Budowania relacji z grupą – jednym z ważniejszych odkryć jest to, że szkolenie zaczyna się dużo wcześniej, niż w momencie kiedy stajemy przed grupą uczestników. Dla trenera ważne jest to, aby jak najszybciej zdobyć zaufanie i autorytet u słuchaczy.
• Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – kłopotliwe pytania, trudna grupa, klienci roszczeniowi.
Zbiór technik, które mogę stanowić gotowe alternatywy zachowań.
• Modelowanie na wzorcach zewnętrznych (NLP) – nowoczesne techniki nabywania kompetencji. 
Bardzo zaawansowane techniki zaczerpnięte z nurtu Neuro Lingwistycznego Programowania. Jedno z założeń NLP brzmi, że każdy z nas potrafi osiągnąć stan, którego choć raz doświadczył, lub który udało mu się zaobserwować u innych. 
III. WYWIERANIE WPŁYWU
• Zasady wywierania wpływu społecznego- sprawdzone i uznane techniki i ich wykorzystywanie
• „Przeramowanie” – omijanie negatywnego nastawienia (NLP). 
Na każdą sytuację, każde zachowanie, pytanie czy wątpliwość można spojrzeć z takiej strony, że to co stanowiło problem, stanie się walorem. Ta technika jest niczym Aikido – czyli sztuka obrony, wykorzystująca siłę natarcia.
• Meta Programy (NLP) – dopasowanie do grupy odbiorców.
Narzędzie bardzo często wykorzystywane w sytuacjach wywierania wpływu. Odwołuje się do głęboko zakorzenionych nawyków myślenia, decydujących o naszych decyzjach. A więc też tego, czy uznajemy coś za istotne czy obojętne. 
IV. NARZEDZIA
• Praca głosem – najbardziej podprogowe oddziaływanie na słuchaczy
• Model Miltona (NLP) – tworzenie wrażenia wyboru, sugerowanie odpowiedzi.
• Uzyskiwanie dostępu do zasobów (NLP) – nowoczesne techniki wzmacniania siebie
Zestaw technik służących budowaniu pewności siebie, radzenia sobie z tremą, osiągania spokoju i innych stanów, które zwykle są potrzebne podczas wystąpień publicznych.
• Podnoszenie motywacji własnej – także radzenie sobie z tremą, stresem, oceną. 
Sięgamy do fundamentalnego kodu naszego umysłu, który odpowiada za spostrzeganie danej sytuacji w sposób albo ograniczający albo wzmacniający – praca na poziomie tzw. submodalności.
• Techniki twórczego myślenia – sposoby wzbogacania prezentacji
V. ORGANIZACJA
• Potrzeby odbiorców- dopasowanie prezentacji i szkolenia
Wykorzystanie wiedzy o systemach reprezentacyjnych do wzbogacania prezentacji. Rola kontaktu z grupą i bieżącego reagowania na potrzeby.
• Cele jawne i ukryte- strategiczne podejście do prezentacji i szkolenia
Zarówno uczestnicy jak i trener posiadają swoje ukryte cele. Ich spełnienie gwarantuje satysfakcję i podtrzymanie relacji w przyszłości.
• Organizacja czasu- fazy prezentacji i szkolenia
Szkolenie jako proces. Upływ czasu pozwala na wprowadzenie elementów, które we wcześniejszej fazie szkolenia byłyby trudne do zrealizowania. Dynamika rozwoju grupy.
• Organizacja miejsca
Sugestie dotyczące zagospodarowania przestrzeni, także w odniesieniu do nieświadomych uwarunkowań, które decydują o relacjach miedzy uczestnikami.
• Przygotowanie szkolenia
Przygotowanie materiałów pomocniczych, rola konspektu, 
• Zaangażowanie słuchaczy w różne formy szkolenia: wykład, dyskusja, ćwiczenia
 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1750zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania – w pokojach 2 lub 3 osobowych
 
W przypadku przyjazdu z osobą wybraną do zakwaterowania w pokoju lub towarzyszącą, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie celem odpowiednich rezerwacji.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,