Techniki negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów

Nazwa szkolenia: Techniki negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy, Urzędów
szczególnie: pracowników administracji, osoby obsługujące sekretariat,
osoby zajmujące się aktywizacją zawodową rynku pracy, liderów kl. pracy, pracow. rozliczających petentów, negocjujących warunki umów, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, konsultantów
oraz: Urzędników obsługujących klientów/petentów
 
Termin: 17-21 listopada 2014 Miejsce: Zakopane cena: 1750zł.
Przyjazd 17.11 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 21.11 godz.11.00

 
Cel: Podniesienie skuteczności w pracy z klientem
 
opis: Szkolenie dla osób, które w miejscu pracy prowadzą rozmowy o charakterze negocjacji oraz spotykają się z naciskami ze strony obsługiwanych klientów.
Prezentujemy i trenujemy metody radzenia sobie z różnymi typami klientów trudnych, a także jak :
– omijać negatywne nastawienie klienta
– sterować decyzją klienta
– zmieniać nastawienie do prezentowanych kwestii
– skutecznie negocjować swoje warunki

Szkolenie modeluje nowe postawy i zachowania pracowników obsługujących klientów
 

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1750zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania – w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe, koszt przyjazdu i powrotu ze szkolenia).
 
Szczegółowy program szkolenia:
I. PSYCHOLOGIA KLIENTA
 • Założenia i strategie – podłoże zachowań klientów
 • Czynniki wpływające na zachowania – w jaki sposób można przeciwdziałać i nie prowokować uruchamiania się trudnych strategii
 • Taktyki używane przez klientów (m.in.: agresja, roszczenia, bierność, manipulacja, uwodzenie, wyłudzenia, zrzucanie odpowiedzialności, angażowanie osobiste)
II. PSYCHOMANIPULACJA
 • Modele radzenia sobie z taktykami klientów
 • Konkretne techniki pracy z danymi grupami klientów – pochodzące z NLP, asertywności (konkretne procedury), podejść terapeutycznych, podejść handlowych.
 • Zasady wywierania wpływu społecznego
 • Dodatkowe środki bezpieczeństwa w pracy z klientem agresywnym
 • Higiena psychiczna pracownika
III. NEGOCJOWANIE
 • Zasady prowadzenia negocjacji – założenia i rodzaje negocjacji, etapy realizacji spotkań o charakterze negocjacji
 • Prezentowanie argumentów i reagowanie na kontrargumenty
 • Techniki negocjacyjne
 • Reagowanie i używanie manipulacji w negocjacjach.
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnej
IV. NOWATORSKIE PODEJSCIA DO PRACY Z KLIENTEM I NEGOCJOWANIA
 • Niekonwencjonalne techniki negocjacji (NLP) – zaawansowane techniki z nurtu wywierania wpływu
 • Pozawerbalne czynniki wywierania wpływu
 • Rola spójności komunikatów
 • Omijanie negatywnego nastawienia – techniki z Modelu Miltona i Przeramowanie.
 • Sposoby wzmacniania siebie w kontakcie z klientem
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,