Realizacja usług pośrednictwa pracy w kontekście przygotowania informacji starosty

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia:

Realizacja usług pośrednictwa pracy w kontekście przygotowania informacji starosty

Cele szkolenia:  

ü  uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej realizacji usług pośrednictwa pracy

ü  poszerzenie wiedzy dotyczącej stosowania kwalifikacji zawodów i specjalności w pracy pośrednika pracy

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

ü  scharakteryzować usługi rynku pracy

ü  wymienić etapy postępowania z ofertą pracy

ü  przyjąć ofertę pracy w celu wydania informacji starosty

ü  przygotować informację starosty

ü  wykorzystywać klasyfikacje zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w pracy pośrednika pracy.

Termin: 11 marca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł brutto

Termin: 12 kwietnia 2019           Miejsce: Kraków           Cena: 439 zł brutto

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Charakterystyka usług rynku pracy.
  2. Etapy realizacji oferty pracy.
  3. Przyjęcie oferty pracy w celu wydania informacji starosty.
  4. Przygotowanie informacji starosty.
  5. Nowe rozporządzenie dotyczące wykazu zawodów dla których informacja starosty nie jest wymagana.
  6. Wykorzystanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w pracy pośrednika pracy.

Opis trenera:

Absolwent studiów z zakresu zarządzania i marketingu, studia podyplomowe z coachingu i mentoringu w organizacji oraz studia z doradztwa zawodowego i personalnego. Pracownik PUP, p.o. kierownika działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, inspektor ds. poradnictwa zawodowego, doradca zawodowy II stopnia, posiada doświadczenie trenerskie w szkoleniu pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.