Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 01 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast, starostw

Nazwa szkolenia:

Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego                w prawo własności z dniem 01 stycznia 2019 r.

Tematyką szkolenia jest omówienie nowej regulacji dotyczącej ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Regulacja ma wejść w życie 01 stycznia 2019 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać po wejściu w życie ustawy.

Termin I: 25 października 2018           Miejsce: Łódź          Cena: 359 zł

Termin II: 26 października 2018           Miejsce: Warszawa          Cena: 449 zł

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Omówienie dotychczasowej regulacji – ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  2. Omówienie wyroku TK sygn. akt K 29/13.
  3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy.
  4. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  5. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sposób ich uiszczania.
  6. System bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  7. Wpływ wejścia w życie ustawy na toczące się postępowania dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
  8. Wpływ wejścia w życie ustawy na dotychczasowe postępowania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  9. Zmiany w innych ustawach.
  10. Omówienie pozostałych przepisów nowej ustawy.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkoleniazawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.