Współpraca doradcy zawodowego i pośrednika pracy jako niezbędny element skutecznej aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy

Nazwa szkolenia: Współpraca doradcy zawodowego i pośrednika pracy jako niezbędny element skutecznej aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy
Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy

szczególnie: doradców i pośredników zawodowych
Termin: 23-27.09 2013 Miejsce: Zakopane,Ośrodek Konferencyjno-Wczasowy Bel-Ami
cena: 2080,00 zł od uczestnika.
Przyjazd uczestników 23.09.2013 od godz. 14-tej. Rozpoczęcie zajęć godzina 16.00. Zakończenie zajęć 27.09.2013 godz. 11.00

 

Cel: 1. Wypracowanie skutecznej współpracy pomiędzy doradcą zawodowym a pośrednikiem pracy w ramach CAZ na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
2. Poznanie prawidłowych procedur oraz zasad przepływu informacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy kluczowymi pracownikami CAZ.
3. Poznanie metod skutecznej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz utrwalenie wiedzy w zakresie doboru odpowiedniej formy wsparcia dla klienta PUP.

Sposób realizacji:
prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne
 
Program szkolenia:
 1. Usługi rynku pracy w świetle aktualnych unormowań prawnych oraz obowiązująca dokumentacja.
 2. Rola oraz zadania doradcy zawodowego i pośrednika pracy w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 3. Kluczowe umiejętności i predyspozycje zawodowe doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
 4. Model współpracy pomiędzy doradcą zawodowym a pośrednikiem pracy – wymiana informacji oraz dokumentacja.
 5. Czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę.
 6. Role grupowe i ich wpływ na wykonywanie zadań.
 7. Bariery we współpracy – jak je pokonać.
 8. Charakterystyka klienta urzędu pracy.
 9. Określenie celów i oczekiwań osób bezrobotnych.
 10. Specyfika pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy z osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 11. Cele oraz wybrane metody aktywizacji zawodowej w urzędzie pracy.
 12. Techniki i narzędzia pobudzania i motywowania klientów.
 13. Instrumenty rynku pracy jako kluczowy element aktywizacji.
 14. IPD jako jedno z narzędzi aktywizacji osób zarejestrowanych.
 15. Wypracowanie skutecznej ścieżki aktywizacji klienta w urzędzie.
 16. Techniki motywowania osób bezrobotnych.
 17. Współpraca z pracodawcami oraz innymi partnerami rynku pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.
 18. Komunikacja interpersonalna jako narzędzie skutecznej współpracy i osiągania celu w zespole.
 19. Rola Internetu i sieci teleinformatycznej w budowaniu dobrej współpracy.
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1950 PLN
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Cena zawiera:
 1. udział w zajęciach dydaktycznych,
 2. koszt wyżywienia: śniadania (4), obiad (4), kolacja (4) i zakwaterowania ( 4 doby)- w pokojach 2-3 osobowych,
 3. materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),
 4. serwis kawowy podczas zajęć.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,