Jak radzić sobie ze stresem

Nazwa szkolenia:   Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami (np. złość, wstyd, lęk, poczucie winy) – trening umiejętności

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych
szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentóworaz nowych / nowoprzyjętych pracowników
a także: : Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów
Termin:  14.09- 15.09 2013          Miejsce:  Łódź      cena: 350 zł

sobota: 11.00-14.30 i 15.30 -19.00,
niedziela: 9.00-15.00

 
 
opis: Szkolenie przeznaczone jest dla:
każdej zawodowej grupy zorientowanej na rozwój osobisty i zawodowy, doskonalącej standardy wykonywanej pracy. Szczególnie zapraszamy osoby działające w oparciu o kontakt interpersonalny, działania pomocowe, edukacyjne.
 
Cel:  Zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania, wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami stresowymi.

Forma pracy:
Szkolenie jest prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej. Obejmuje naukę skutecznych sposobów percepcji i ekspresji emocji i związanych z nimi zachowań w sytuacjach trudnych, zarówno w doświadczeniach życia zawodowego jak i osobistego.

Rezultaty: Uczestnik wie jak wyglądają różne formy działań terapeutycznychi umie się nimi posługiwać 

 
Program szkolenia:
 1. Emocje-źródła, funkcje
 2. Modelezłości /naturalna, chroniczna, unikanie/.
 3. Inwentarz złości i co się za nią kryje
 4. Konstruktywne wyrażanie złości.
 5. Stres-zjawisko,przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/
 6. Profilaktyka,metody radzenia sobie ze stresem
  – koherencja,
  – relaksacja/medytacje,wizualizacje,/
  – gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów,
  – zwiększanie asertywności.
 
 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Po zakończonym szkoleniu uczestnikom wystawiamy certyfikaty

 


 


Cena szkolenia350zł Cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych oraz 2 obiady (II danie)

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,