Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym

Nazwa szkolenia: 

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:
Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych, Komorników, Sądów, Urzędów
M.in.: komorników, poborców, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, doradców
urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta.
oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.
 
Termin : 03.10 – 05.10.2016             Miejsce: Bochnia      cena: 1600 zł
Przyjazd 02.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 03.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 05.10.

 
Cel: 

 1. Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób potrzebujących w formie coachingu.
 2. Zastosowanie metody CoachWise w skutecznej aktywizacji klientów, szczególnie trudnych.
 3. Rozwijanie podstawowych umiejętności coacha, takich jak: nawiązywanie kontaktu z klientem trunym, precyzyjnego przekazywania treści, dopasowania stylu rozmowy do odbiorcy, kierowania rozmowy do wyznaczonego celu.
 4. Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych zwiekszających efektywność procesu aktywizacji.
 
Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do coachingu.
  Co to jest coaching? Definicje, modele rozmów coachingowych. Potrzeby rozwojowe; Rozwój – podstawowe wartości i przekonania; Trening; Mentoring; Doradztwo; Różnice pomiędzy terapią, doradztwem personalanym/poradnictwem zawodowym a coachingiem. Korzyści płynące z coachingu. Specyfika pracy metodą CoachWise
 2. Teorie uczenia się.
  Teoria kompetencji; Cykl uczenia się Kolba; Przeszkody w uczeniu się; Indywidualne style pracy; Obszary i poziomy uczenia się (podział Blooma)
 3. Warsztat coacha.
  Opis pracy, umiejętności i cech coacha. Podstawowe narzędzia komunikacyjne coacha. Model dobrego komunikowania się. Nastawienie na cele w komunikacji.
  Umiejętności analityczne; Asertywność; Radzenie sobie z konfliktami; Ułatwianie uczenia się i nabywania nowych umiejętności (facylitacja); Wywieranie wpływu; Słuchanie; Obserwacja; Planowanie i ustalanie priorytetów; Przedstawianie pomysłów i informacji; Zadawanie pytań; Budowanie kontaktu; Stosowanie i interpretowanie komunikacji niewerbalnej.
 4. Rodzaje coachingu.
  Etapy coachingu.
  Przygotowanie siebie; Przygotowanie miejsca; Przygotowanie klienta
  Etap l: Określanie potrzeb i celów coachingu Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności.
  Etap 2: Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych
  Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
  Etap 3: Opracowywanie szczegółowego planu coachingu
  Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
  Etap 4: Wykonywanie zadania bądź czynności
  Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
  Etap 5: Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania
  Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
  Etap 6: Zakończenie coachingu.
  Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
 5. Sesja warsztatowa.
  Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 6. Podsumowanie szkolenia.
  Refleksja uczestników nt. szkolenia w konwencji: „Co mogę wykorzystać/wdrożyć od jutra, a co wymaga przemyślenia, dopracowania?”

 

 Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1600 zł
cena zawiera:

udział w zajęciach dydaktycznych,

nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,