Asertywność w obsłudze klienta i relacjach zawodowych

Nazwa szkolenia:   

Asertywność w obsłudze klienta i relacjach  zawodowych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
Urzędów Pracy, Urzędów Skarbowych, Urzędów Miast i Gmin
szczególnie:
m.in
: doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego
pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, konsultantów
oraz: urzędników obsługujących klientów, w tym trudnych i roszczeniowych

 

Termin : 17.10 – 19.10.2016             Miejsce: Zakopane      cena: 1650 zł
Przyjazd 16.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 17.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 19.10.

 

 
Cel:  

Podniesienie profesjonalizmu w obsłudze klienta; wdrażanie nowych modeli i strategii zachowań pracowników;  tworzenie nowoczesnego i kompetentnego wizerunku instytucji 

Program szkolenia:
  1. Profesjonalny kontakt z klientem – założenia i modele zachowań

– zachowania agresywne, uległe, asertywne.

– czynniki wpływające ma satysfakcję klienta,

  1. Analiza sytuacji trudnych – najczęstsze pułapki uległości i agresja

destrukcyjne nawyki,

 

– koncentracja na intencjach,

     3. Diagnoza deficytów asertywności – gry i symulacje

– obszar obrony granic,

– obszar informacji zwrotnych

       4. Gotowe procedury – trening umiejętności

           – procedura dotycząca informowania i stawiania wymagań.

– procedura radzenia sobie z krytyką i agresją,

       5. Sytuacje zawodowe – case study

           – rozwiązywanie podanych przykładów.

       6. Psychomanipulacja

         – ustanawianie reguł i kontraktu

       7. Spójność postawy – tworzenie wiarygodności w autoprezentacji

         – rola spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

       8. Profilaktyka konfliktów -prezentowanie stanowiska

         – style rozwiązywania sytuacji trudnych.

         – wyniki eskalujące i łagodzące konflikty

 

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika

Cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt całodziennego wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 osobowych z łazienkami, serwis kawowy, materiały do zajęć.

 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,