Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta ( indywidualnego i instytucjonalnego).

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń

Nazwa szkolenia:   

Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta

(indywidualnego i instytucjonalnego). 

 
Termin:  19.06-21.06.2017    Miejsce:  Kazimierz Dolny      cena: 1 549 zł

Przyjazd 18.06 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 19.06 o godz. 09.00,
zakończenie szkolenia  21.06 ok 14.00

 
Cel szkolenia:  
  • Podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie stosowania elementów zawodoznawstwa w codziennej pracy z klientem indywidualnym i/lub instytucjonalnym urzędu pracy.
 
Program szkolenia:

1.   Podstawowe pojęcia i definicje z obszarów zawodoznastwa.

2.   Poszukiwanie wiedzy o zawodach – źródła  informacji.

3.   Klasyfikacja zawodów i specjalności – informacje ogólne, zastosowanie, struktura, opisy zawodów, zasady            klasyfikowania zawodów.

4.   Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego na potrzeby kształcenia.

5.   Analiza pracy, struktura i kategorie opisu zawodu.

6.   Przygotowanie charakterystyki zawodu dla wskazanego odbiorcy.

7.   Teczka Informacji o Zawodzie i Przewodnik po Zawodach jako przykład wykorzystania charakterystyki zawodu na    potrzeby codziennej pracy doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

8.   Zawody niszowe na polskim i europejskim rynku pracy, omówienie prognozowanych branż rozwojowych, zawody    przyszłości.

9.    Europejska Rama Kwalifikacji, Krajowa Rama Kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji.

10.  Podsumowanie szkolenia.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia: 1 549 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), obiad, serwis kawowy podczas zajęć). Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

  

Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl